АНКЕТА ОПИТУВАННЯ <=(натискай тут)

ЗАПОВНИ ТА НАДІйШЛИ НА АДРЕСУ: 

cnapovruch@ukr.net 

або

вул.Радянська,31а каб.117-118 м.Овруч Житомирська обл., 11101

ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ "Анкета"

АНКЕТА

якості надання адміністративних послуг

 

1. Зазначте назву Центру надання адміністративних послуг, яким ви користуєтесь

 

_______________________________________________________________________________

 

2. Чи зручне місце розташування Центру?

□ так     □ ні

              

3. Чи влаштовує Вас режим роботи  Центру?

□ так      □ ні

 

4. Чи відповідає час прийому в Ценнтрі графіку його роботи:

□  так      □  ні

 

5. Інформація, необхідна для отримання адміністративної послуги, розташована на:

□  інформаційних стендах    □  інформаційних терміналах

□  сайті Центру                      □  інформація відсутня                 □  інше джерело

 

6. Чи вичерпна інформація , необхідна для отримання адміністративної послуги:

□  так       □  ті

 

7. Чи всі адміністративні послуги, необхідні Вам, отримуєте через Центр?

□  так      □  ті 

(якщо отримуєте не всі адміністративні послуги через Центр, то які хотіли б отримувати (вкажіть))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Як Ви подавали заяву на отримання адміністративної послуги:

□  особисто                            □   надсилали через пошту

□  за допомогою Інтернету  □   інше (вказати) ___________________________________________________________

 

9. Чи надаються супутні послуги (ламінування, ксерокопіювання, банківські послуги, фотографування, продаж канцелярських товарів):

□  так      □  ні

 

10.Чи покращилася якість надання адміністративних послуг зі створенням Центру:

□  так      □  ні

 

11. Чи задоволені Ви рівнем обслуговування в Центрі:

□  задоволений (а)                  □  незадоволений (а)

 

12. Чи облаштований Центр скриньками для зауважень та пропозицій:

□  так      □  ні

 

13. Які на Вашу думку, основні проблеми в сфері надання адміністративних послуг (можливість позначати декілька варіантів відповідей):

□  незручний графік роботи Центру      □  незручне місце розташування Центру

□  наявність в Центрі черг                      □  відсутність бланків заяв, зразків документів

□  не консультують з питань надання адміністративних послуг

□  не дотримуються строків надання адміністративної послуги;

□  грубе, неповажне ставлення;   □  інше