Єдиний державний портал адміністративних послуг

Зразки документів громадських об'єднань

Зразок статуту громадської організації, 

Зразок статуту фермерського господарства (1)

Зразок статуту фермерського господарста (2)

Зразок протоколу установчих зборів  громадської організації

Орієнтовний  приклад статуту громадської організації варіант 2

Зразок Протоколу установчих  зборів громадської організації варіант 1

Зразок Протоколу установчих  зборів громадської організації варіант 2

Зразок протоколу установчих зборів та реєстру осіб присутніх громадського об'єднання без статутусу юридичної особи

Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах громадської організації

Зразок Відомості про керівні органи

Зразок Відомості про засновників (для громадського об'єднання без статусу юридичної особи)

Орієнтовний приклад положення відокремленого підрозділу громадсього об'єднання зі статусом юридичної особи

Примірний зразок документа, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру

Примірний зразок протоклу засідання кервниого органу на якому приймається рішення про зміни

Примірний зразок протоколу загальних зборів щодо ліквідації громадської організації

Примірний зразок протоколу установчих зборів струкутрного утворення політичної партії

Примірний зразок протоколу про скликання Загальних зборів

Вищевказані зразки не є типовими документами. Зразки викладені для ознайомлення та з метою полегшення громадянам процесу підговки документів і не мають на меті нормативного закріплення документообігу громадських формувань

 Витяг з ЄДР (146 KB)

Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 КВЕД 2012 (182 KB)

Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств для проведення державних статистичних спостережень (з КВЕД-2005 на КВЕД-2010)

Реєстраційний збір відповідно до вимог ст. 36 Закону України

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Призначення платежу

Адміністративний збір

Плата за скорочення термінів надання послуг Постанова КМУ від 25.12.2015 р. № 1133

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

580

 

Протягом 6 годин після надходження документів –

1160 грн.

 

Протягом 2 годин після надходження документів –

2900 грн.

За державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця

190

Протягом 6 годин після надходження документів –

 380 грн.

Протягом 2 годин після надходження документів –

950  грн.

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ

На рахунок № 31419501006426,

МФО 899998,

Одержувач – Управління Державної казначейської служби України в Овруцькому районі,

                       код платежу 22010300

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37940663

.

 

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ

На рахунок № 31414540006426,

Банк ГУ ДКСУ уЖитомирській області             

м. Житомир,

МФО 899998,

Одержувач – Управління Державної казначейської служби України в Овруцькому р-ні                   код платежу 22012900

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37940663

 

Плата у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців

та громадських формувань у 2019 році ( з 01.01.2019)

 

       
 1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:
 • за державну реєстрацію політичної партії – 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

(з 1 січня 2019 року – 1921 гривні)  = 268 940 грн.;

 • за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної

організації  – 0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  = 540 грн. ;

 • за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки –  0,14 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  = 270 грн.;
 • за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки  – 0,07 прожиткового

мінімуму для працездатних осіб  = 130 грн.;

 • за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців – 0,06 прожиткового

мінімуму для працездатних осіб = 120 грн.;

 • за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться

в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою  –  0,3 прожиткового

мінімуму для працездатних осіб  = 580 грн. ;

 • за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію –  0,1 прожиткового мінімуму для

працездатних осіб = 190 грн.;

 • за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця  – 0,1

прожиткового мінімуму для працездатних осіб  = 190 грн.;

 • за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі – 75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та

громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у

відповідність із законами.

У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін

до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

 1. За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків 

встановленого адміністративного збору.

 1. У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового

мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення

реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

 

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру:

 

Призначення платежу

 

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн.

 за надання витягу в паперовій формі

у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

100 грн.

за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

у розмірі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

130 грн.

 

     
 
   З 01 січня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено в розмірі 1921 гривень (ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України»).