Єдиний державний портал адміністративних послуг

Зразки документів громадських об'єднань

Зразок статуту громадської організації, 

Зразок статуту фермерського господарства (1)

Зразок статуту фермерського господарста (2)

Зразок протоколу установчих зборів  громадської організації

Орієнтовний  приклад статуту громадської організації варіант 2

Зразок Протоколу установчих  зборів громадської організації варіант 1

Зразок Протоколу установчих  зборів громадської організації варіант 2

Зразок протоколу установчих зборів та реєстру осіб присутніх громадського об'єднання без статутусу юридичної особи

Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах громадської організації

Зразок Відомості про керівні органи

Зразок Відомості про засновників (для громадського об'єднання без статусу юридичної особи)

Орієнтовний приклад положення відокремленого підрозділу громадсього об'єднання зі статусом юридичної особи

Примірний зразок документа, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру

Примірний зразок протоклу засідання кервниого органу на якому приймається рішення про зміни

Примірний зразок протоколу загальних зборів щодо ліквідації громадської організації

Примірний зразок протоколу установчих зборів струкутрного утворення політичної партії

Примірний зразок протоколу про скликання Загальних зборів

Вищевказані зразки не є типовими документами. Зразки викладені для ознайомлення та з метою полегшення громадянам процесу підговки документів і не мають на меті нормативного закріплення документообігу громадських формувань

 Витяг з ЄДР (146 KB)

Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 КВЕД 2012 (182 KB)

Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств для проведення державних статистичних спостережень (з КВЕД-2005 на КВЕД-2010)

Реєстраційний збір відповідно до вимог ст. 36 Закону України

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Призначення платежу

Адміністративний збір

Плата за скорочення термінів надання послуг Постанова КМУ від 25.12.2015 р. № 1133

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

530

 

Протягом 6 годин після надходження документів –

1060 грн.

 

Протягом 2 годин після надходження документів –

2650 грн.

За державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця

180

Протягом 6 годин після надходження документів –

 360 грн.

Протягом 2 годин після надходження документів –

900  грн.

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ

На рахунок № 31415501700426,

Банк ГУ ДКСУ Житомирської області  м.Житомир,

МФО 811039,

Одержувач – Управління Державної казначейської служби України в Овруцькому районі,                       код платежу 22010300

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37940663

.

 

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ

На рахунок № 31410540700426,

Банк ГУ ДКСУ уЖитомирській області             

м. Житомир,

МФО 811039,

Одержувач – Управління Державної казначейської служби України в Овруцькому р-ні                   код платежу 22012900

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37940663

 

Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій
щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 2017

Призначення платежу

 

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн.

 

За державну реєстрацію:

за державну реєстрацію змін довідомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою;

у розмірі 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

530 грн.

 

 

за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця

у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

180 грн.

 

 

 

 

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру:

 

Призначення платежу

 

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн.

 за надання витягу в паперовій формі

у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

90 грн.

за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

у розмірі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

110 грн.

 

     
    Адміністративний збір справляється у відповідному розмірівід прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.
   З 01 січня 2018 року прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено в розмірі 1760 гривень (ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»).