Єдиний державний портал адміністративних послуг

Зразки документів громадських об'єднань

Зразок статуту громадської організації, 

Зразок статуту фермерського господарства (1)

Зразок статуту фермерського господарста (2)

Зразок протоколу установчих зборів  громадської організації

Орієнтовний  приклад статуту громадської організації варіант 2

Зразок Протоколу установчих  зборів громадської організації варіант 1

Зразок Протоколу установчих  зборів громадської організації варіант 2

Зразок протоколу установчих зборів та реєстру осіб присутніх громадського об'єднання без статутусу юридичної особи

Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах громадської організації

Зразок Відомості про керівні органи

Зразок Відомості про засновників (для громадського об'єднання без статусу юридичної особи)

Орієнтовний приклад положення відокремленого підрозділу громадсього об'єднання зі статусом юридичної особи

Примірний зразок документа, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру

Примірний зразок протоклу засідання кервниого органу на якому приймається рішення про зміни

Примірний зразок протоколу загальних зборів щодо ліквідації громадської організації

Примірний зразок протоколу установчих зборів струкутрного утворення політичної партії

Примірний зразок протоколу про скликання Загальних зборів

Вищевказані зразки не є типовими документами. Зразки викладені для ознайомлення та з метою полегшення громадянам процесу підговки документів і не мають на меті нормативного закріплення документообігу громадських формувань

ЗАПИТ 
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1454/5 від 13.05.2019р.

Назва платної дії: за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юрид.осіб та фізичних осіб-підприємців - 100,00 грн

Код економічної класифікації доходів бюджету: 22012700

Номер рахунку: UA328999980000034317300041402

Отримувач: УК в Овруцькому  районі/Овруцький  р-н/22012700;                                 

Код отримувача: 37940663;

Банк отримувача: КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕАП)

МФО: 899998

 

ЗАПИТ 
про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування,

що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця -135грн.

 

Код економічної класифікації доходів бюджету: 22010300

Номер рахунку: UA728999980000031419501006426

Одержувач: УК в Овруцькому районі/Овруцький  р-н/22010300;

Код одержувача: 37940663;

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)                                                     

Код банку отримувача: 899998

 КВЕД 2012 (182 KB)

Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств для проведення державних статистичних спостережень (з КВЕД-2005 на КВЕД-2010)

 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

Одержувач

Код одержувача (ЄДРПОУ)

Банк одержувача (ГУДКСУ)

Номер рахунку

Код класифікації доходів бюджету

УК в Овруцькому районі/Овруцький р-н/22012900

37940663

Казначейство України (ЕАП)

UA938999980000031414540006426

22012900

 

з/п

Розмір плати

Розмір плати,грн.

1

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі30% адміністративного збору:

а)для юридичних осіб

б)для благодійних організацій

в)для фізичних осіб - підприємців

 

 

170

60

60

2

За проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою у скорочені строки:

а) протягом двох годин – у п’ятикратному розмірі адміністративного збору

б)протягом шести годин – у подвійному розмірі адміністративного збору

 

 

2900

1160

3

За проведення державної  реєстрації змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця, у скорочені строки:

а) протягом двох годин – у п’ятикратному розмірі адміністративного збору

б)протягом шести годин – у подвійному розмірі адміністративного збору

 

 

950

380

 

 

Реєстраційний збір відповідно до вимог ст. 36 Закону України

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Призначення платежу

Адміністративний збір

Плата за скорочення термінів надання послуг Постанова КМУ від 25.12.2015 р. № 1133

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі,

у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

580

 

Протягом 6 годин після надходження документів –

1160 грн.

 

Протягом 2 годин після надходження документів –

2900 грн.

За державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця

190

Протягом 6 годин після надходження документів –

 380 грн.

Протягом 2 годин після надходження документів –

950  грн.

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ

Адміністративний збір:

Код економічної класифікації доходів бюджету: 22010300

«Адміністративний збір  за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»»;

Номер рахунку: UA728999980000031419501006426

Одержувач: УК в Овруцькому районі/Овруцький  р-н/22010300;

Код одержувача: 37940663;

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)                                                    

Код банку отримувача: 899998

.

 

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ

Адміністративний збір:

Код економічної класифікації доходів

бюджету: 22012900

«Плата за скорочення термінів державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб

-підприємців»»;

Номер рахунку: UA938999980000031414540006426

Одержувач:

УК в Овруцькому районі/Овруцький 

р-н/22012900;

Код одержувача: 37940663;

Банк отримувача:

Казначейство України 

(ЕАП)                                                     

Код банку отримувача: 899998.

 

Плата у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців

та громадських формувань у 2019 році ( з 01.01.2019)

 

       
 1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:
 • за державну реєстрацію політичної партії – 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

(з 1 січня 2019 року – 1921 гривні)  = 268 940 грн.;

 • за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної

організації  – 0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  = 540 грн. ;

 • за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки –  0,14 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  = 270 грн.;
 • за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки  – 0,07 прожиткового

мінімуму для працездатних осіб  = 130 грн.;

 • за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців – 0,06 прожиткового

мінімуму для працездатних осіб = 120 грн.;

 • за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться

в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою  –  0,3 прожиткового

мінімуму для працездатних осіб  = 580 грн. ;

 • за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію –  0,1 прожиткового мінімуму для

працездатних осіб = 190 грн.;

 • за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця  – 0,1

прожиткового мінімуму для працездатних осіб  = 190 грн.;

 • за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі – 75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та

громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у

відповідність із законами.

У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін

до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

 1. За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків - 

встановленого адміністративного збору - для ЮО - 170 грн., ФОП - 60грн..

 1. У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового

мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення

реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

 

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру:

 

Призначення платежу

 

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн.

 за надання витягу в паперовій формі

у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

100 грн.

за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

у розмірі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

135 грн.

 

     
 
   З 01 січня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено в розмірі 1921 гривень (ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України»).