Спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Основними завданнями є:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю на території району.

2. Створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

3.Впровадження ефективних механізмів комунікацій між райдержадміністрацією та інститутами громадянського суспільства.

4. Аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі.

5. Сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

6. Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

7. Поширення інформації про діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтернет.

8. Забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.