Суб’єктам подання

Пам’ятка суб’єктам подання інформації

Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру

Відділ ведення Реєстру здійснює щомісяця поновлення бази даних Реєстру.
Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, які подаються відділу ведення Реєстру органами, закладами, установами, зазначеними нижче до 5 числа щомісяця.

Керівник відповідного органу реєстрації подає відомості про:
1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

Керівник Овруцького районного сектору управління Державної міграційної служби України в Житомирській області подає відомості про:
1) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
2) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;
3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця.

Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції в Житомирській області подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де було зареєстровано останнє місце проживання виборців, крім відомостей про виборців, останнє місце проживання яких зареєстровано за межами району, міста, в якому розташовано відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відомості про таких виборців подаються керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням відділу.


Овруцький районний суд подає відомості про:
1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними;
2) осіб, щодо яких протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними.

Зазначені подання з відомостями про виборців подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів, Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, який скріплюється печаткою. Форма подання встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.

Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.

Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених Законами України правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру.

У відповідності до вимог статті 33 Закону України "Про Державний реєстр виборців" посадові та службові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам ведення Реєстру відомостей, передбачених цим Законом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.