Консультації з громадськістю

ПРОЄКТ Концепції розвитку дошкільної освіти

Концепція розвитку дошкільної освіти(далі – Концепція) окреслює основні напрямки розвитку дошкільної освіти  та визначає їхні пріоритети.

Концепція ґрунтується на основних положеннях Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Цілях сталого розвитку до 2030 року, Європейської рамки якості дошкільної освіти та догляду за дітьми, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах у частині забезпечення прав дітей дошкільного віку та узгоджена з Концепцієюреалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».