Державна служба

 СТВОРЕНО НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Пріоритетним завданням Національного агентства України з питань державної служби в поточному році є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення в дію з 1 січня 2013 року нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050 – IV «Про державну службу».

На виконання Національного плану дій на 2012 рік розроблено всі нормативно-правові акти щодо впровадження нового Закону України «Про державну службу».

Крім того, Нацдержслужбою України розроблено проекти низки постанов Кабінету Міністрів України щодо присвоєння рангів державним службовцям; надання державним службовцям службового житла; відрядження державного службовця; обчислення стажу державної служби; проведення службового розслідування тощо. Затверджені Методичні рекомендації з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.

Всі згадані нормативно-правові акти набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VІ «Про державну службу», тобто з 1 січня 2013 року.

Для використання в роботі службами персоналу державних органів і державними службовцями та з метою інформування громадськості вищезазначені матеріали розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України та веб-сайті управління державної служби Головдержслужби України в Житомирській області в рубриці «Впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція)».

повна версія...

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18 липня 2012 р. № 681 "Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту" """Єаа

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 липня 2012 року № 680 "Питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями" 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 липня 2012 р. №  666 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування"