Звіт про виконання бюджету

Пояснювальна записка до звіту про виконання зведеного бюджетуОвруцького району  за 1 півріччя 2020року

Виконання доходів місцевих бюджетів.

Протягом  І півріччя  2020  року до  зведеного бюджету Овруцького району надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів та доходів ОТГ с. Словечне та ОТГ м.Овруч)  в сумі 26147,3 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 25025,2 тис. грн.: до спеціального фонду – 1122,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1379,2 тис. грн. або на 5,6%.

Рівень виконання загального фонду бюджетів району до розрахункового планового показника наступний:

  • районний бюджет – 104,8%
  • селищний бюджет – 131,2%
  • сільські бюджети – 117,1%

 

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб 42,87%. Даного виду платежу надійшло за січень-червень 2020 рік  10701,8 тис. грн., що на 695,3 тис. грн. менше надходжень відповідного періоду минулого року. Найбільшими платниками є підприємства лісового господарства, бюджетні установи та гірничодобувні підприємства. Причиною недотримання податку є те, що зменшилися надходження від лісогосподарських підприємств (скорочення працівників, переведення на неповну ставку),  ТОВ ВП «Полісся» сплачує ПДФО до бюджету отг м.Овруч, відбулося скорочення працівників на ТОВ Порттрансбуд.

Вагомим  джерелом  в надходженнях також є місцеві податки та збори –28,1% (надійшло  7047,6 тис. грн., що на 257,2 тис. грн. більше відповідного показника минулого року). Найбільшими платниками є Філія Південно-західної залізниці, ТОВ Овруч Стоун, ТОВ ВП Полісся. Внаслідок надання державою податкових пільг у березні 2020 року, бюджетами рад втрачено біля 1000,0 тис. грн.

У І півріччі 2020 році з державного бюджету отримано 2506,8 тис. грн. базової дотації (100,0% до затверджених показників у бюджеті) та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 680,4 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету становила 15969,4 тис. грн., медична – 2031,6 тис. грн.

       Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  склала 71,2 тис. грн.;  за рахунок  коштів освітньої субвенції – 796,9 тис. грн.; з місцевих бюджетів отримано інші субвенції в обсязі 4868/,1 тис. грн. для виконання повноважень у сфері освіти, соціального забезпечення, тощо.

 

Виконання видатків місцевихбюджетів

 Видатки загального фонду бюджетів радза 6місяців2020 року склали 52941,5 тис.грн. Найбільшу питому вагу у видатках  бюджетів– 59,7% становлять видатки по галузі «Освітата культура». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 31621,3 тис.грн.,з них на оплату праці з нарахуваннями 28563,8 тис.грн.,оплата енергоносіїв – 1110,6 тис. грн.  На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів 11060,5тис. грн., що становить 16,7 %. На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 6487,0 тис.грн., що становить 12,3%. Медичноїсубвенції передано бюджету м. Овруч та с.Словечнедля виконання делегованих повноважень по медичному обслуговуванню населення  в сумі 2031,6 тис.грн., що становить 100,0%. Іншої субвенції передано іншим місцевим бюджетам761,1 тис.грн. Наявні ресурси бюджетівспрямовувалися, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, розрахунки за енергоносії та інші виплати віднесені до захищених статей бюджету. Станом на 01.07.2020 року заборгованість по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

 

 

Про виконання бюджету

Овруцького району

за 2019 рік

 

Протягом   2019  року до зведеного бюджету Овруцького району надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів та доходів ОТГ с. Словечне та м.Овруч)  в сумі 61193,2 тис. грн., в тому числі: до загального фонду – 57511,7 тис. грн., до спеціального фонду – 3681,5 тис. грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19824,6 тис. грн. або на 47,9%.

Рівень виконання загального фонду бюджетів району до розрахункового планового показника наступний:

-                      районний бюджет – 115,4%

-                      селищний бюджет – 115,9%

-                      сільські бюджети – 115,6%

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб 43,3%. Даного виду платежу надійшло за 2019 рік  24888,3 тис. грн., що на 15,1% більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Вагомим  джерелом  в надходженнях також є місцеві податки та збори – 29,6% (надійшло  17002,6 тис. грн., що на 5637,9 тис. грн. більше відповідного показника минулого року) та рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (рубки головного користування)  – 15,2% (надходження становили 8751,8 тис. грн., даний платіж надходить до районного бюджету з 01.01.2019 року, відповідно до змін до ст. 64  Бюджетного кодексу України) .

Основними надходженнями спеціального фонду у 2019 році є власні надходження бюджетних установ, з даного виду джерела надійшло 3549,6 тис. грн., що становить 96,4% від загальної суми надходжень спеціального фонду.

 

У 2019 роціз державного бюджету отримано 4969,5 тис. грн. базової дотації (100,0% до затверджених показників у бюджеті), що на 1598,9 тис. грн.  більшеу порівнянні з відповідним періодом 2018 року та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4707,9 тис. грн., що на 653,8 тис. грн. менше відповідного показника минулого року.

Освітня субвенція з державного бюджету становила 30315,9 тис. грн., медична – 8909,2 тис. грн., субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 506,0 тис. грн., субвенція на здійснення природоохоронних заходів на об`єктах комунальної власності – 4570,9 тис. грн.

          За 2019 рік з місцевого бюджету отримано 155683,2тис. грн. цільових субвенцій, а саме на:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами Iчи IIгрупи внаслідок психічного розладу – 91308,4 тис. грн.;

- на державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 258,5тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню – 53171,2тис. грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 149,8тис. грн.;

- за рахунок  коштів освітньої субвенції– 1929,9тис. грн.;

- на забезпечення якісної0 сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»– 313,9тис. грн.;

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 15,7тис. грн.;

- на проведення виборів – 1,2 тис. грн.;

- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 146,6 тис. грн..;

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 398,7 тис. грн..

- з місцевих бюджетів отримано інші субвенції в обсязі 7989,3 тис. грн. для виконання повноважень у сфері освіти, соціального забезпечення, тощо.

 

          Видатки бюджету Овруцького району  здійснювались згідно нормативно - правових  актів, таких як  Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій місцевих рад.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному фонду зведеного бюджету Овруцького району за  2019 рік – 247 млн. 753,0 тис. грн., в т.ч. по галузях:

- галузь “Освіта” –   52 млн. 369,0 тис. грн.,

- галузь ”Управління” - 13 млн.  251,0 тис. грн.,

- галузь “Культура” – 2 млн. 11,1 тис. грн.,

- галузь “Соціальний захист” (пільги та субсидії населенню, допомоги на дітей, утримання територіального центру та стаціонарного відділення, утримання ЦСССДМ, надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів) –158 млн. 643,0 тис. грн.,

- утримання житлово-комунального господарства –   3 млн. 298,8 тис. грн.,

-  інші видатки  – 18 млн. 120,0 тис. грн.( в тому числі міжбюджетні трансферти).

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями  становили 65 млн. 128,5 тис. грн..(26,3%), соціальні виплати склали 150 млн. 347,8 тис. грн. (60,7%), на оплату енергоносіїв 4 млн. 805,8 тис. грн. (1,9%), продукти харчування  770,5 тис грн. (0,3%).

Кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

 

 

Виконання районного бюджетуОвруцького району

 за  2019рік

 

Доходи

До районного бюджетуОвруцького району протягом  2019 року надійшло доходів до загального та спеціального фондів 37241,1 тис. грн. (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 13460,2 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Доходи загального фонду районного бюджету за звітний період становили 34187,4 тис. грн., що на 15,4 % перевищує розрахункові планові показники та на 12018,8 тис. грн. або на 4,20 % більшенадходжень 2018 року.

Затверджені показники з основних податків та платежів загального фонду виконано.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 24888,3 тис. грн., що на 3269,0 тис. грн. або на 15,1 % більше надходжень  минулого року.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення надійшло 8751,8 тис. грн..

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  надійшло 520,4 тис. грн., що на 7,7 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Надходження від оренди майна становили 3,8 тис. грн., що менше на 0,3 тис. грн.  відповідного показника  минулого року, інші надходження  - 25,6 тис. грн., що менше на 10,8 тис. грн.  відповідного показника  минулого року.

До спеціального фонду надійшло 3053,7 тис. грн.(власні надходження бюджетних установ), що  на 1441,4 тис. грн.. більше надходжень минулого року.

У 2019 році з державного бюджету отримано 4969,5 тис. грн. базової дотації (100,0% до затверджених показників у бюджеті), що на 1598,9 тис. грн.  більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4707,9 тис. грн., що на 653,8 тис. грн. менше відповідного показника минулого року.

Освітня субвенція з державного бюджету становила 30315,9 тис. грн., медична – 8909,2 тис. грн., субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 506,0 тис. грн., субвенція на здійснення природоохоронних заходів на об`єктах комунальної власності – 4570,9 тис. грн.

          За 2019 рік з місцевого бюджету отримано 155683,2 тис. грн. цільових субвенцій, а саме на:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами Iчи IIгрупи внаслідок психічного розладу – 91308,4 тис. грн.;

- на державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 258,5 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню – 53171,2 тис. грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 149,8тис. грн.;

- за рахунок  коштів освітньої субвенції – 1929,9 тис. грн.;

- на забезпечення якісної0 сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 313,9 тис. грн.;

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 15,7 тис. грн.;

- на проведення виборів – 1,2 тис. грн.;

- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 146,6 тис. грн..;

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 398,7 тис. грн..

- з місцевих бюджетів отримано інші субвенції в обсязі 7989,3 тис. грн. для виконання повноважень у сфері освіти, соціального забезпечення, тощо.

 

 Видатки

Видатки районного бюджету за 2019 рік.

Видатки районного бюджету за 2019 рік становили  240 млн. 613,2  тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 228 млн. 894,1  тис. грн.., по спеціальному фонду – 11 млн. 719,1 тис. грн. що менше відповідного показника  2018 року на 42млн. 36,6  тис. грн. Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями та інші соціальні виплати, що віднесені до захищених видатків бюджету .

  Найбільшу питому вагу становлять видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  157 млн. 465,4 тис. грн., що менше на  55 млн. 945,4 тис. грн. видатків відповідного періоду 2018 року.

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». спрямовано 52 млн. 354,7  тис. грн., що на 7 млн. 784,8  тис. грн. більше аналогічного періоду 2018 року.

  По установах культури проведені видатки становлять 1 млн. 710,0 тис. грн., що на 368,6 тис. грн. більше видатків відповідного періоду минулого року.

 Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районна рада) спрямовано коштів у загальній сумі 3 млн. 594,7 тис. грн., що на 438,8 тис. грн. більше аналогічного періоду 2018 року.

   Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 65 млн. 128,5 тис. грн. або на 8 млн. 686,7 тис. грн. більшевидатків попереднього року. Для розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії спрямовано 4 млн. 805,8 тис. грн., більше відповідного показника 2018 року  на 801,4 тис. грн.. 

  На придбання продуктів харчування  спрямовано 770,5 тис. грн., більше відповідного показника 2018 року  на 217,8 тис. грн.. 

  Кошти резервного фонду районного бюджету протягом 2019 року не використовувались.