Управління містобудування, архітектури, економічного розвитку та інфраструктури

Управління містобудування, архітектури,

економічного розвитку та інфраструктури

Овруцької райдержадміністрації

 Інформація для контактів:

Адреса: 11101 Житомирська область,

м. Овруч, вул. Шевченка, 31

тел. (04148) 4-04-14, (04148) 4-43-92

e-mail: upr_asorti@ukr.net

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління містобудування, архітектури, економічного розвитку та інфраструктури  Овруцької районної державної адміністрації

Житомирської області

 

1. Управління містобудування, архітектури, економічного розвитку та інфраструктури Овруцької районної державної адміністрації (далі-управління) є юридичною особою, утворюється головою районної держадміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, департаменту містобудування, архітектури,  будівництва  та житлово-комунального господарства обласної держадміністрації, департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації, управлінню цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

 

2. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами: Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, розпорядженнями голови обласної та районної  держадміністрацій, ДСНС України, Міністерства охорони здоров’я, наказами начальників: департаменту містобудування, архітектури,  будівництва  та житлово-комунального господарства обласної держадміністрації, департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації, управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

3.       Основними завданнями управління  є:

забезпечення реалізації   державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

аналіз стану містобудування на території  району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток  архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;

формуванні і проведенні державної регіональної політики;

проведенні разом з іншими структурними підрозділами  реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

здійснення структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

реалізації державної політики у сфері інфраструктури;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;

аналіз стану житлово-комунального господарства району та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населенихпунктів;

участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил районної ланки до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

забезпечення реалізації  державної  політики  в сфері охорони здоров'я у районі; 
здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров'я; 
координація діяльності  закладів  охорони  здоров'я незалежно від форми власності  та  підпорядкування,  пов'язаної  з  наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню району.

 

4. У сфері містобудування та архітектури управління  відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;

готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

розробляє і подає виконавчим органам  міської, селищної, сільських рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

надає містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою території у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацо-паркових, паркових та історико-культурних  ландшафтів;

надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

організовує (у разі створення підрозділу) ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району.

 

У сфері житлово-комунального господарства управління  відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

координація роботи житлово-комунальних підприємств, пов'язаної з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

проведення моніторингу стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

організація розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовийперіод, а також ліквідацію наслідківстихійного лиха, аварій і катастроф;

участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків.

 

У сфері економічного розвитку управління  відповідно до покладених на нього завдань:

аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки програм його розвитку;

вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

бере участь у підготовці заходів щодо  рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної  держадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

аналізує стан і бере участь  у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад міста, сіл, селища району;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інфраструктури.

У сфері цивільного захисту населення управління  відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також реагування на них, координації заходів з ліквідації їх наслідків та життєзабезпечення постраждалого населення району;

подає голові районної державної адміністрації та Управлінню цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації пропозиції до проектів районних і регіональних програм щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та контролює виконання відповідних затверджених програм;

здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в районі;

координує діяльність підприємств, установ і організацій, об'єктів господарської діяльності всіх форм власності щодо планування заходів цивільного захисту;

здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

здійснює збір, узагальнення інформації щодо виконання підприємствами, установами та організаціями, структурними підрозділами районної державної адміністрації, спеціалізованими службами цивільного захисту, розпорядчих документів голови районної державної адміністрації з питань цивільного захисту населення і територій;

 

організовує в установленому порядку та здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

 

бере участь в перевірці готовності до реагування на надзвичайні ситуації комунальних аварійно-рятувальних служб та спеціалізованих служб цивільного захисту району;

розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил районної ланки в територіальній обороні.

 

У сфері охорони здоров’я управління  відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє   та   подає   райдержадміністрації   пропозиції стосовно  реалізації  державної політики в сфері охорони здоров'я, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню; 
забезпечує  прогнозування  та  планування  розвитку мережі закладів охорони здоров'я у відповідному районі; 
вивчає потребу закладів  охорони  здоров'я  у  фінансових, матеріальних  та кадрових ресурсах,  проводить аналіз ефективності їх використання; 
формує   заявки   на   закупівлю   медичного   обладнання, лікарських  засобів,  спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються  за  рахунок  коштів  державного  і місцевих   бюджетів,   організовує   відповідно  до  законодавства проведення таких закупівель; 
здійснює  контроль  за  якістю   та  обсягами лікувально-профілактичної допомоги,  що надається населенню району закладами  охорони  здоров'я  незалежно  від  форми  власності  та підпорядкування; 
проводить  аналіз  показників  стану  здоров'я  населення, розробляє та забезпечує здійснення  заходів  щодо  запобігання  та зниження  рівнів  захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя.

 

Управління  відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

забезпечує в установленому порядку та визначені строки оприлюднення інформації, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом, розміщення її на офіційному веб-сайті Овруцької районної державної адміністрації;

вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних»;

виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

 

5.     Управління  має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій,  (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в галузях містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, економічного розвитку, цивільного захисту населення, охорони здоров’я.

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції  з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Управління  в установленому законом порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів  виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями  з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Управління  очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Начальник управління є головним архітектором району.

 

8. Начальник управління:

здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної держадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної держадміністрації;  

видає в межах своєї компетенції накази, організовує  контроль за їх виконанням;

подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженогоголовою районної  держадміністрації кошторису;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

за погодженням з головою райдержадміністрації призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної держадміністрації в межах  відповідних бюджетних призначень.

 

10. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної держадміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 

11. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням  Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.