Антикорупційна діяльність

 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

Овруцької райдержадміністрації

Житомирської області

 

НАКАЗ

 

05 серпня 2013 року                          м. Овруч                        № 2

 

Про Заходи управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури щодо

виконання «Програми запобігання

і протидії корупції в районі на 2013-2015

роки», затвердженої рішенням 23 сесії

VIскликання Овруцької районної ради

від 22.03.2013 № 315

 

            З метою забезпечення виконання «Програми запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням 23 сесії VIскликання Овруцької районної ради від 22.03.2013 № 315, впровадження механізмів зменшення рівня корупції в управлінні економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, відповідно положення Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001 та з урахуванням завдань і заходів, визначених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від 28.11.2011 № 1240

 

Н А К А З У Ю:

 

            1. Затвердити «Заходи управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури щодо виконання «Програми запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням 23 сесії VIскликання Овруцької районної ради від 22.03.2013 № 315», що додаються.

 

            2. Керівникам відділів забезпечити виконання затверджених заходів.

 

            3. Довести наказ до відома працівників управління.

 

 

 

Начальник управління                         М.А.Каращук

 

Погоджено

спеціаліст, юрисконсульт

відділу економічного

розвитку та інфраструктури

правління економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації             О.О.Левківський


 

 

Заходи управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

щодо виконання «Програми запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки»,

затвердженої рішенням 23 сесії VIскликання Овруцької районної ради від 22.03.2013 № 315

 

№№

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1.

Участь у межах повноважень у реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

2013-2015 роки

Керівники відділів управління

Зменшення рівня корупції в закладах і установах району

2.

Розвиток системи електронного документообігу, в тому числі електронного цифрового підпису

2013-2015 роки

Відділи управління

Зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з посадовими особами

3.

Запровадження стандартів управління якістю відповідно до ISO9001

2013-2015 роки

Відділи управління

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

4.

Забезпечення максимальної комп’ютеризації документообігу

2013-2015 роки

Відділи управління

Зменшення кількості безпосередніх контактів громадян з посадовими особами органів виконавчої влади

5.

Впровадження (розробленого на загальнодержавному рівні) кодексу поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави

2013 рік

Відділи управління

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави

6.

Впровадження (розроблених на загальнодержавному рівні) механізмів врегулювання конфлікту інтересів на державній службі

2013 рік

Відділи управління

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень державними службовцями, посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, напрацювання механізму врегулювання конфлікту інтересів

7.

Періодичне заслуховування інформації про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» на нарадах в управлінні

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Зниження рівня корупції в управлінні

8.

Забезпечення суворого дотримання процедури конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, проходження державної служби

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Зменшення рівня корупції при прийнятті на службу та проходженні служби в управлінні

9.

Забезпечувати участь в централізованому порядку у щорічній перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Підвищення знань у сфері антикорупційного законодавства державних службовців управління

10.

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» та громадського моніторингу виконання цього Закону управлінням економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень відділами управління

11.

Продовжити формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність управління, його посадових та службових осіб

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

12.

Активізація інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, засобами масової інформації щодо запобігання і протидії корупції

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Залучення громадськості до участі в заходах щодо запобігання і протидії корупції

13.

Удосконалення механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Активізація інформаційного обміну між громадськістю та управлінням РДА

14.

Забезпечення прозорості процедур і процесів закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Забезпечення прозорості у сфері державних закупівель

15.

Залучення громадськості до здійснення контролю за використанням державного майна, державними закупівлями

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Забезпечення контролю за законністю та ефективністю використання бюджетних коштів, державного майна

16.

Виявлення об’єктів нерухомого державного та комунального майна, які тимчасово не використовуються, та можуть розглядатися як потенційні об’єкти оренди

2013-2015 роки

Відділи управління

Попередження зловживань при використанні майна

17.

Здійснення контролю за використанням державного та комунального майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями, або за їх сприяння іншими особами чи угрупуваннями

2013-2015 роки

Відділи управління

Попередження зловживань при використанні бюджетних коштів

18.

Здійснення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також членів їх сімей шляхом перевірки відомостей зазначених посадовими особами у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, які подаються кадровим службам за місцем роботи (служби) з даними, які знаходяться в базі державної податкової служби

2013-2015 роки

Відділи управління

Забезпечення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави

19.

Забезпечення прозорої процедури нормотворення шляхом розміщення відповідних розпорядчих документів на власному веб-сайті

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Забезпечення доступу громадськості до публічної інформації

20.

Брати участь у проведенні на базі обласного центру центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій спеціальних тренінгів з питань організації роботи з запобігання та протидії корупції, в тому числі щодо проведення антикорупційної експертизи

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Підвищення рівня правових знань державних службовців у сфері запобігання і протидії корупції

21.

Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань працівників управління з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що їх зумовлюють, про особисту участь у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

2013-2015 роки

Керівники відділів управління

Підвищення рівня знань у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

22.

Проведення соціально-просвітницьких заходів з питань запобігання і протидії корупції на підприємствах, в органах місцевого самоврядування

2013-2015 роки

Керівники відділів управління

Підвищення рівня знань, формування антикорупційної правосвідомості працівників управління у сфері запобігання і протидії корупції

23.

Ужиття заходів щодо усунення корупціогенних чинників, пов’язаних з неналежним фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику

2013-2015 роки

Керівники відділів управління

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

24.

Сприяння у діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо запобігання та протидії корупції, що вживаються місцевими органами виконавчої влади

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Залучення засобів масової інформації до участі в антикорупційній діяльності

25.

Виготовлення та розміщення в місцях, де здійснюється прийом громадян, інформаційних стендів «Суспільство проти корупції» з розміщенням на них витягів з антикорупційного законодавства, інформації про антикорупційні лінії прямого зв’язку, вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції, осіб, які притягнуті судами до відповідальності та звільнені з державної служби за скоєння корупційних правопорушень тощо

2013 рік

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

26.

Запровадження дистанційного навчання посадових осіб уповноважених на виконання функцій держави з питань підвищення знань у сфері антикорупційного законодавства шляхом на офіційному веб-сайті сторінки «Запобігання проявам корупції» з розміщенням на ній матеріалів антикорупційного спрямування

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Підвищення рівня знань посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави