Підпорядковані установи


РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ

 

В центрі міста стоїть споруда, де завжди звучить музика, пісні, а двері гостинно відчинені для всіх бажаючих прийти послухати чи прийняти участь у заходах. Це районний будинок культури – центр культури та мистецтва, самобутньої народної творчості жителів Овруччини. Збудований далекому 1949 році  - сьогодні цей заклад надає змогу  десяткам і сотням талановитих земляків розвинути свої творчі здібності, навчитися співати, танцювати, читати вірші чи грати на духовому інструменті, стати актором театру. Для цього в РБК працюють 12  творчих колективів, три з яких носять почесне звання «Народний». Ці колективи мають свою історію, тому що витоки їх заснування сягають далеких повоєнних років. Утворені як гуртки художньої самодіяльності, нині  - духовий оркестр (керівник Говоров Олександр Олександрович), театральний колектив (керівник Харченко Олена Анатоліївна), хоровий колектив  - відомі далеко за межами району та області, тому що є не однократними учасниками та переможцями обласних, Всеукраїнських конкурсів народної творчості, побували в братній Білорусії, Росії, Словаччині.

З 01.09.2016 року за результатом конкурсу директором РБК призначено Чумак Юлію Миколаївну.

Інформаційне забезпечення про життя культури, розробку найрізноманітніших сценаріїв, тематичних програм, інструктивно-методичних листів, навчання клубних працівників району здійснює методичний кабінет РБК, який очолює досвідчений працівник, ветеран культосвітньої ниви Хилько Наталія Михайлівна. Методисти за жанрами - Рудницький Олександр Данилович та Чумак Юлія Миколаївна - проводять свою роботу цілеспрямовано і планово, намагаючись допомогти кожній людині відкрити та розвинути свої таланти.

Роботою гуртків РБК опікується Цурка Людмила Петрівна. Усі ці працівники докладають багато зусиль щоб наші концерти і свята були гарні з усіх сторін – і костюми, і виконання, театралізація та звук.

Звукове оформлення заходів здійснює звукооператор Чичирко Олег Григорович.

Наше життя – це постійний пошук нових форм роботи, цікавих засобів втілення задуманого, намагання залучити до участі в колективах все нових і нових учасників.

 

ОВРУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА

ім. А.С. МАЛИШКА

      C:UsersPublic.TEST-00-01Desktopфотографії бібліотеки100_1354.JPGЛетять тисячоліття, спливають епохи та сталою лишається повага до мудрості людської, творіння рук та розуму – друкованого слова. Лише спілкування з ним робить особистість всебічно розвиненою, багатоплановою, творчою, цікавою. Якими б шаленими кроками не вимірював життя науковий прогрес, як би глибоко не входив у наше сьогодення Інтернет, бібліотека була, є і буде  берегинею вікових надбань, накопичувальним та інформаційним центром, кораблем, на якому юнги усіх поколінь стають адміралами.

        Для тих, хто хоче впевнено крокувати життям, знати й уміти, відкривати та підкорювати Всесвіт завжди гостинно відчинені двері центральної районної бібліотеки для дорослих ім. А.С.Малишка.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

       Бібліотека як громадсько-інформаційний центр пропонує:

       - універсальний фонд друкованих і періодичних видань та гарантований доступ до нього;

       - широкий вибір словників, довідників з різних галузей знань, художньої літератури, правових та нормативних документів;

       - можливість замовлення необхідних видань з інших бібліотек області, країни (послуги МБА).

       Інформаційно-консультативні послуги:

       - публічний центр регіональної інформації з питань місцевого самоврядування;

       - інформаційний довідково-бібліографічний центр з питань краєзнавства.

       Додаткові платні послуги:

        - ксерокопіювання.

       Послуги Інтернет-центру:

       - сканування тексту, запис інформації на диск;

       - інтернет послуги;

       - одержання паперової копії.

Відділ обслуговування:

Зав. відділом – Коновальчук В.М.

 

         ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

Фонд укомплектований нормативними та законодавчими документами, енциклопедіями, довідковими виданнями, посібниками, виданнями з питань історії, політики, економіки, бізнесу,  банківської справи, гуманітарних наук:

- надає можливість всім читачам використовувати документи зі свого фонду, фонду книгосховища в стінах читального залу;

- організовує книжкові виставки, огляди, перегляди літератури, проводить літературні вечори, круглі столи презентації книг, творчі зустрічі з поетами та письменниками;

    -  до послуг користувачів довідково-інформаційний апарат: систематична картотека газетних та журнальних статей. 

     Тут зібрана найновіша і найцікавіша література з різних галузей знань. Багато довідкових видань, нових підручників, навчальних посібників, програмова художня література. Читальний зал проводить велику кількість масових заходів серед ріхних груп населення.  Бере участь у проведенні семінарів, стажувань для фахівців району, підготовці методико – бібліографічних матеріалів. Проводить презентації книг, організовує літературні вечори, зустрічі з письменниками та читацькі конференції. Працівники читального залу провідний бібліотекар Пушанко Т.Я., бібліотекар Старовойт Г.Г.

   Бібліографом відділу надаються консультації з методики бібліографічного пошуку, використання довідково – бібліографічного апарату бібліотеки. Постійну допомогу у користуванні довідково – бібліографічним апаратом надає бібліограф Шваб Л.С.

   

                    АБОНЕМЕНТ

Забезпечує професійні, освітні, дозвілеві запити користувачів.
Це наукова та науково-популярна література з історії України та світової історії, правознавства, філософії, соціології, психології, медицини, охорони навколишнього середовища, мовознавства, літературознавства, спорту. Вагомий відсоток книжкового фонду становить художня література. Зокрема, зібрання творів класиків української літератури, переклади творів зарубіжних письменників, сучасна художня книга.

Послуги абонементу:

- надає вільний доступ до своїх фондів;

 - видає в тимчасове користування документи зі свого фонду та фонду книгосховища;

- організовує книжкові виставки, огляди, перегляди літератури, тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми;

- пропонує документи з різних галузей знань;

- запрошує до спілкування в клуб за інтересами «Гармонія».

      Підвідділ приймає безпосередню участь у творчих акціях бібліотеки, в реалізації обласних та районних програм. Організовують роботу абонементу бібліотекарі Сарнавська О.М., Бокиєвець М.С., бібліотекар по обслуговуванню юнацтва Жила В.В.

 

АРТВІТАЛЬНЯ

      Відкрилась для спілкування людей, що мають єдину мету,  інтереси. Проводиться пошукова робота серед жителів району майстрів та умільців декоративно – прикладного мистецтва. Популяризує та розвиває естетичний і художній смак.

      Регулярно проводяться засідання поетичного клубу «Зорепад». На засіданнях клубу організовуються  творчі вечори місцевих поетів. Проводяться  зустрічі з діячами літера­тури і мистецтва, тут йдеться про історію мистецтва, його су­часний стан, основні напрями, влаштовуються виставки місцевих художників, письменників, ком­позиторів, народних митців.     

Кожного місяця поновлюється виставка майстрів декоративно – прикладного мистецтва. Забезпечує належне функціонування артвітальні Коновальчук В.М.

 

 

                                                                                                                                        МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

C:UsersPublic.TEST-00-01Desktopфото метод.каб100_1401.JPG        Запрошує працівників сільських, шкільних бібліотек, бібліотек різних відомств та організацій на семінари, практикуми, стажування, творчі лабораторії, методичні дні.

    Навчання відбуваються в рамках професійних інформаційних годин, експрес інформацій, ігрових бібліотечних ситуацій, засідань за круглим столом, тренінгових та групових занять.  

    Важливою формою навчанняє школа “Майстер-клас”, щопроводиться на базі сільських бібліотек. Відділ пропонує різні видання з фахової самопідготовки: методичні та бібліографічні посібники, газети, журнали, методично-рекомендаційні покажчики, листівки, сценарії  з досвіду роботи кращих бібліотек. Всю  методичну роботу забезпечують провідні методисти Барановська Н.А. та Якимчук М.Ф., методист Лесько Н.Г.

 

 

 

ІНТЕРНЕТ - ЦЕНТР

C:UsersPublic.TEST-00-01Desktop100_1423.JPG

 

 

 

 

 

 

   Овруцька центральна районна бібліотека ім. А.С.Малишка – перший заклад культури на Овруччині, який приєднався до світових електронних ресурсів у рамках проекту «Інтернет для публічних бібліотек». 

Зараз діє в рамках проекту «Бібліоміст» та надає користувачам безкоштовний доступ до світових інформаційних ресурсів. На сьогоднішній день Інтернет-центр -  це сучасна інформаційна установа, що сприяє професійному, та особистісному розвитку громадян. Кожний користувач бібліотеки має можливість безкоштовно користуватися Інтернетом. Одне з основних завдань Інтернет-центру - забезпечення оперативного доступу читачів до різносторонньої інформації. Інтернет-центр бібліотеки створює рівні можливості для пошуку інформації людей різних соціальних верств населення і допомагає становленню та розвитку їхньої загальної інформаційної та інтелектуальної культури. Тематика запитів відвідувачів найрізноманітніша: стан економіки, передвиборча політика, освіта, зайнятість населення, оплата праці, пошук роботи, підготовка до навчального процесу, новини, спорт, погода та інше. Студенти використовують Інтернет для пошуку курсових, рефератів.

    Тут є можливість:

    - користуватись ПК, ноутбуком;

    - одержати необхідну інформацію з будь-якого питання, використовуючи пошукові системи, списки кращих інтернет-сайтів;

    - зробити запис на флеш-карту чи оптичний диск;

    - оволодіти навиками роботи в мережі Інтернет (групове  та індивідуальне навчання);

    - стати учасниками інформаційно-оновлених бібліотечних заходів.

    - отримати консультації та допомогу при роботі з ПК, Інтернет, e-mail;

    -сервісні послуги: запис та копіювання на електронні носії, сканування, друк.  

Консультативну роботу проводять інженер новітніх технологій Медведчук О.М. та бібліотекар Вознюк Н.В.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КРАЄЗНАВЧИЙ ЦЕНТР

     Надзвичайну зацікавленість та схвальні відгуки у громадськості району набули презентації нових краєзнавчих видань наших земляків, творчі зустрічі з відомими та малознаними талановитими особистостями  Овруччини  та презентації їх творів. Нещодавно відбулися зустрічі з директором Поліського заповідника С.М.Жилою, краєзнавцями М.І.Брицуном, С.Д.Бондаренком.

    Центр бібліотечного краєзнавства району, методичний та координаційний центр з питань краєзнавства. Здійснює збір, опрацювання, збереження та надання у користування краєзнавчих документів з різних  аспектів  життєдіяльності району. Збирає та опрацьовує документи про рідний край, нову краєзнавчу літературу. Видає: бібліографічні  списки, пам’ятки читачам, інформаційні буклети. Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам з питань краєзнавства як складової формування національної самосвідомості краян. Організовує та бере участь у проведенні районних семінарів, курсах підвищення кваліфікації працівників сільських та шкільних бібліотек району. Роботу центру веде бібліограф Гусаревич Л.М.

З 01.09.2016 року за результатом конкурсу директором ЦРБ призначено Якимчук Марію Федорівну.

********************************************

 ОВРУЦЬКА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

      У нашому чудовому мальовничому Овручі є багато затишних, привабливих місць для відпочинку. Одне з них районна бібліотека для дітей, яка знаходиться в самому центрі міста і добре знайома не одному поколінню його жителів. Розташована вона в будинку, який є пам’яткою архітектури місцевого значення.

    Своїх перших юних читачів районна бібліотека для дітей прийняла в 1946 році.  Книг було мало, а тому часто їх приносили самі читачі та збирали у населення бібліотекарі. І вже під кінець 1947 року фонд бібліотеки налічував 1500 примірників, а постійними читачами було 580 юних жителів міста.

    З кожним роком коло читачів збільшувалося, поповнювався книжковий фонд  новими, цікавими, змістовними книгами, розширилось і приміщення бібліотеки.

   За час існування в бібліотеці сформовано фонд дитячої літератури з усіх галузей знань, який нараховує більше 40 тисяч примірників української, зарубіжної літератури  та періодики на всі смаки: природнича та історична, пригодницька та фентезі, художня дитяча, українською та російською мовами.

   Нині Овруцька районна бібліотека для дітей є центром інформаційно – бібліографічного обслуговування дітей та підлітків, батьків, вчителів та вихователів. Бібліотека загальнодоступна, користування бібліотекою безкоштовне. Щорічно бібліотека обслуговує понад 2,5 тисячі користувачів, видає їм близько 50 тисяч документів на різних носіях, відвідування - понад 25 тисяч.

   З  2010 року в бібліотеці діє безкоштовний Інтернет-Центр для користувачів бібліотеки.

Директор бібліотеки для дітей: Невмержицька Марія Василівна

   Нині  бібліотека для дітей зустрічає своїх читачів яскравими, просторими, затишними сучасними залами, у яких  розташувалися два відділи обслуговування.

   Бібліотека активно  бере  участь у  Всеукраїнському тижні  дитячого читання та Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач року».

   Неодноразово читачі – переможці цього конкурсу були учасниками фестивалю дитячого читання „Книгоманія”, що проходить  у м.Львові.

   Книгозбірня є головною установою з питань бібліотечного, інформаційно-бібліографічного обслуговування дітей та підлітків, керівників дитячого читання, центром методично-бібліографічної допомоги.

   Значна  увага приділяється організації дозвілля читачів. У бібліотеці відбуваються літературні і музичні вечори, презентації нових видань, зустрічі з видатними людьми краю, виставки творчих робіт юних читачів.

Щороку бібліотекою проводиться ряд цікавих масових заходів. Ось деякі з них:

  

P6021119

День захисту дітей: Хай весь світ дивують нині, діти неньки України.

Родинне свято «Матуся славна берегиня, на ній тримається родина»

   Районна бібліотека для дітей є районним методичним центром по роботі з дітьми, надає методичну і практичну допомогу сільським та шкільним бібліотекам. Вона забезпечує участь бібліотек району у Всеукраїнських, обласних, районних заходах по популяризації книги.

До послуг користувачів бібліотеки:

  • вернісаж яскравих, змістовних та актуальних книжкових виставок та переглядів літератури, різноманітних за тематикою
  • довідково-пошуковий апарат, алфавітний та систематичний каталоги,краєзнавча та систематична картотека статей
  • безкоштовний Інтернет - послуги
  • сканування тексту, запис інформації на диск
  • одержання паперової копії.

********************************************

ОВРУЦЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА

      

  Дитячий малюнок - це не забава. Це - закон природи. Всі діти малюють. Коли народжується художник ніхто не знає, але набуті навички художнього сприйняття світу завжди знадобляться.

     Саме для такої цілі у 1987 р. і була відкрита Овруцька дитяча художня школа на базі існуючої при районному будинку культури художньої студії. Перший директор школи, альма-матер - Савченко Тетяна Іванівна. У 2000 році директором стає випускниця цієї школи–Кондратчук Тетяна Василівна.

 На даний момент у школі навчається близько 70 учнів. Працює 6 викладачів, з яких,  до речі, п’ятеро в свій час навчались у дитячій художній школі.

 Овруцька дитяча художня школа є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, яка належить до системи позашкільної освіти. Навчання в школі включає в себе теоретичне та практичне вивчення образотворчої грамоти, поступове оволодіння якою досягається послідовністю набуття знань та навичок за принципом «від простого-до складного». 

 Учні школи - постійні та активні учасники як районних так і міжрегіональних конкурсів. Останній здобуток - два перших місця у обласному етапі конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням (номінація-живопис та декоративно-ужиткове мистецтво), 1 місце у районному етапі конкурсу «Таланти багатодітної родини».                                                                                                                                       

********************************************

ОВРУЦЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА

В 1956 році за наказом Міністерства культури УРСР № 1011 від 01.06.1956 року Житомирське обласне управління культури прийняло рішення про відкриття Овруцької дитячої музичної школи. Її директором було призначено випускника Житомирського музичного училища Сергія Олексійовича Мельника.

З 1993 р. по липень 2016 р. директором школи незмінно працював випускник Київського інституту культури Микола Григорович Шмаюн. З вересня 2016 року директором обрано Забавчика Віталія Вікторовича, який до цього займав посаду заступника директора ДМШ з навчально-виховної роботи.

В школі навчається більше 200 дітей на відділах:

- фортепіано ( завідуюча Миніч Т.В.)

- народних інструментів ( завідуючий Ткаченко В.М.)

- струнно-смичкових інструментів (завідуюча Коркушко І.І.)

- музично-теоретичних дисциплін (завідуюча Забавчик В.С.) а також в класах духових інструментів та гітари.

В школі працює 27 викладачів.

Творчі колективи:

-    хор учнів старших класів — керівник Забавчик B.C.

-    хор учнів молодших класів — керівник Сухарева В.М.

-    оркестр баяністів та акордеоністів — керівник Ткаченко В.М.

-    ансамбль дерев'яних духових інструментів — керівник Шваб С.В.

-    ансамбль струнно-смичкових інструментів — керівник Коркушко І.І.

-    жіночий хор викладачів — керівник Забавчик В.В.

Школа багато років є методичним центром для інших шкіл естетичного виховання району, посідає одне з провідних місць в області, а її учні – неодноразові переможці обласних та Всеукраїнських музичних конкурсів. На базі школи проводяться семінари-практикуми та зональні конкурси згідно плану Коростенського зонального ОМО. На даний час 12 випускників школи навчаються в Житомирському музичному училищі.

В школі працює самодіяльний композитор, член обласної спілки композиторів Мельниченко В.В. Учні та викладачі школи приймають активну участь в концертній діяльності району, творчих колективах РБК.

********************************************

     ПЕРШОТРАВНЕВА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА

        Школа була відкрита 1 вересня 1986 року на базі філії Овруцької ДМШ у мальовничому селищі поліських кварцитників Першотравневому. Незважаючи на страшну катастрофу Чорнобильської електростанції селище живе, працює та з оптимізмом дивиться у майбутнє. Незмінним директором школи являється  Рябченко Валерій Миколайович.

         В школі працює 7 викладачів, які після закінчення фахових вищих навчальних закладів повернулися до рідної школи і плідно працюють надаючи музичне виховання дітям селища.

         За  25 – річну діяльність школу закінчили більше 300 випускників. Біля 30 – ти  з них обрали собі професію музиканта і працюють у відповідних закладах культури в районі, області та за її межами.

         74 учні за своїм уподобанням опановують гру на:

 - баяні,

 - скрипці,

 - фортепіано,

 - гітарі, 

 - ударних інструментах.

         В різні роки учні школи ставали переможцями зональних та обласних  оглядах – конкурсах.

         Важливе місце у популяризації музичного мистецтва займають учнівські творчі колективи та окремі виконавці

-         оркестр народних інструментів

-         естрадний ансамбль “ Glorij”

-         ансамбль скрипалів

-         ансамбль ударно – шумових інструментів “Ритм”

-         учнівський хор.

         В школі  працює ряд творчих колективів викладачів :

- ансамбль народних інструментів “Калина”

- жіноче вокальне тріо “Чарівниці”

- ансамблі малих форм

- солісти.

 Виступи цих колективів та солістів нагороджувались оплесками на районних та обласних сценах та Палаці “Україна”.

Школа являється єдиним центром де проводяться всі культурно – мистецькі   заходи Першотравневої громади.

Адреса:  вул. Калинова – 10, смт. Першотравневе.

********************************************

СЛОВЕЧАНСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА

Словечанська дитяча музична школа  створена в 1983 р. згідно з постановою Міністерства культури УССР № 753 від 21.07.1983 р. ,

наказу обласного управління культури  № 138 від 4.08.1983 р. – рішенням виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів № 438 від 16.11.1983 р.

З  2006 р.  директором школи працює випускник Житомирського інституту культури і мистецтв Іллюк Олексій Олексійович.

Педагогічний колектив налічує 6 викладачів, які працюють за фахом.

В школі навчається 40 дітей за спеціальностями:

- фортепіано;

- баян;

- духові інструменти.

********************************************