Діяльність районної ради з питань протидії туберкульзу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

        ЗАТВЕРДЖЕНО

               Розпорядження голови

                                  районної державної адміністрації

                          від _09.11.11_______ №   264

 

 

Положення

про районну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

1. Районна рада з питань протидії туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу є постійно діючим консультативно – дорадчим органом, утвореним при районній державній адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основним завданням Ради є:

         3.1. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу з метою їх раціонального та ефективного витрачення.

         3.2.    Сприяння узгодженій діяльності управлінь і структурних підрозділів райдержадміністрації, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та Віл-інфекцією/СНІДом, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації в районі програм, проектів протидії туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу.

         3.3.    Організація контролю та проведення моніторингу виконання заходів програм протидії туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу.

         3.4.    Участь у розроблення проектів нормативно-правових актів, програм та заходів протидії туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу.

         3.5.    Інформування районної державної адміністрації та громадськості про результати здійснення заходів із протидії туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу.

         4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право6

4.1.    Проведення комплексного аналізу стану поширення  туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу на території району.

         4.2.    Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних фахівців управлінь і структурних підрозділів райдержадміністрації, центральної районної лікарні, інших установ та організацій (за згодою керівників).

         4.3.    Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

         4.4.    Ініціювати проведення нарад керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розв’язання невідкладних проблем, що виникають під час реалізації програм протидії туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу, висвітлення результатів обговорення питань на таких нарадах в засобах масової інформації.

         4.5.    Вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення організації та фінансування заходів, передбачених у програмах протидії туберкульозу та Віл-інфекції/СНІДу.

         5. Раду очолює заступник голови районної державної адміністрації, який має заступників, координаторів за напрямами «Туберкульоз» та «ВІЛ-інфекція/СНІД».

         Один із заступників є представником громадської організації (за згодою). Координатори та секретар Ради є представниками центральної районної лікарні.

         6. до складу Ради входять:

         голова Ради, його заступники, координатори за напрямами, секретар, представники управлінь та структурних підрозділів районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних громадських організацій, в тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та Віл-інфекцією/СНІДом, а також представники бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій, представники центральної районної лікарні.

         Персональний склад Ради затверджує голова райдержадміністрації.

         7. Для ефективного виконання окремих завдань Ради можуть утворюватися постійно діючі робочі групи.

         Головами робочих груп є члени Ради.

         До складу робочих груп можуть входити, крім членів Ради, представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій.

         8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова, але не рідше ніж один раз на три місяці.

         9. Голова Ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.

         10. Засідання Ради вважається правомочним у разі присутності на ньому не менш як третини її членів.

         11. Засідання Ради проводить її голова або за доручення голови один з його заступників.

         12. Рішення Ради приймається шляхом голосування більшістю присутніх на її засіданнях членів Ради.

         У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним.

         Результати засідання Ради оформлюються протоколом, який підписує головуючий на її засіданні.

         Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень або доручень голови районної державної адміністрації.

         13. Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.

         14. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.

         15. Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

         16. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється  відділом охорони здоров’я Овруцької райдержадміністрації та овруцькою центральною районною лікарнею.

         17. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.

 

ПЛАН

засідань районної ради з питань протидії туберкульозу  та ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі на 2014 рік

 

п/п

Термін проведення

Питання до заслуховування

Відповідальні за підготовку та проведення засідання

Запрошені на засідання

1.

I квартал

Аналіз стану роботи закладів та установ району з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2013 році та завдання на 2014 рік.

Координатор ради за напрямком «ВІЛ-інфекція/СНІД», заступник головного лікаря Овруцької центральної районної лікарні по лікувальній справі (Левківська О.М.);

координатор ради за напрямком «Туберкульоз» Закусило Л.П.

заступник голови ради, начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Шурховецький В.А.)

Члени ради.

2.

II квартал

Про формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед учнівської молоді

Координатор ради за напрямком «ВІЛ-інфекція/СНІД», заступник головного лікаря Овруцької центральної районної лікарні по лікувальній справі (Левківська О.М.);

начальник відділу освіти РДА (Северенчук Я.Д.;

голова ради, заступник голови райдержадміністрації (Кисіль В.Л.)

 

Члени ради,

керівники загально-освітніх навчальних закладів району.

3.

III квартал

Стан роботи районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді з питань роботи із уразливими групами, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом.

Координатор ради за напрямком «ВІЛ-інфекція/СНІД», заступник головного лікаря Овруцької центральної районної лікарні по лікувальній справі (Левківська О.М.);

координатор ради за напрямком «Туберкульоз» Закусило Л.П.,

директор районного центру для сім’ї дітей та молоді (Бейтуллаєва Т.Й.);

заступник голови ради, начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Шурховецький В.А.)

Члени районної координаційної ради,

керівники медичних установ

4.

IV квартал

Аналіз стану роботи закладів та установ району з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2014 році та завдання на 2015 рік.

Голова  ради, заступник голови райдержадміністрації (Кисіль В.Л.);

Координатор ради за напрямком «ВІЛ-інфекція/СНІД», заступник головного лікаря Овруцької центральної районної лікарні по лікувальній справі (Левківська О.М.);

координатор ради за напрямком «Туберкульоз» Закусило Л.П.;

секретар ради, лікар КІЗ кабінету Макаревич В.М.;

 

Члени районної координаційної ради

 

ПРОТОКОЛ №3

засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

ПРОТОКОЛ №2

засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

«20» березня 2014 року                                    
11.00

м. Овруч, вул. Радянська, 31. Малий зал засідань райдержадміністрації

           

Головуючий:
            Шурховецький В.А. – заступник голови районної Координаційної ради, завідувач сектору охорони здоров’я райдержадміністрації.

            Присутні: Макаревич В.М. (секретар ради, лікар кабінету інфекційних захворювань Овруцької ЦРЛ), Шимчук О.В.(заступник голови КР (за згодою), голова Овруцької районної організації Товариства Червоного Хреста), Стельмах Н.П.(в/о начальника служби у справах дітей РДА), Бейтуллаєва Т. (директор Овруцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді), Старовойт А.Ф.(начальник управління праці і соціального захисту населення РДА), Бородій В.П..(заступник начальника Овруцького РВ УМВС України по громадській роботі), Левківська О.М. (заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ по лікувальній справі, координатор ради за напрямком «ВІЛ–інфекція/СНІД»), Закусило Л.П.( районний фтизіатр протитуберкульозного кабінету Овруцької ЦРЛ, координатор КР за напрямком «Туберкульоз»), Северенчук Я.Д.(начальник відділу освіти РДА), Каплюк В.І.(головний державний санітарний лікар Овруцького району), Голуб Н.І.(голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та питань, пов’язаних із ЧАЕС катастрофою), Кобилинський М.А.(начальник ветеринарної медицини в Овруцькому районі), Луцюк М.М.(головний лікар Овруцької ЦРЛ, заступник голови КР), Мазурок С.Ю. (головний лікар РЛ с. Словечне), Машевський О.В.(заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ по дитинству та рододопомозі), Левківська О.І.(начальник відділу культури та туризму РДА), Пешко В.(начальник бюджетного відділу фінансового управління РДА).

            Запрошені:Левківський С.О. – головний лікар Центру ПМСД, міський, селищний та голови сільських рад (в разі відсутності їх представники).

            Доповідачі: Шурховецький В.А., Макаревич В.М., Закусило Л.П.

 

                                                           ПОРЯДОК ДЕННИЙ

            1. Аналіз стану роботи закладів та установ району з питань протидії туберкульозу та ВІЛ – інфекції/СНІДУ у 2013 році та завдання на 2014. Про розгляд результатів виконання місцевих заходів з протидії туберкульозу у 2012-2013 роках.  Розгляд районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки (схваленої розпорядженням голови РДА № 36 від 28.02.2013 року).

            Доповідачі: Закусило Л.П.- районний фтизіатр протитуберкульозного кабінету Овруцької ЦРЛ, координатор КР за напрямком «Туберкульоз»,Макаревич В.М. (секретар ради, лікар кабінету інфекційних захворювань Овруцької ЦРЛ).

 

СЛУХАЛИ:

Шурховецького В.А. – завідувача сектору охорони здоров’я адміністрації, який виніс на обговорення питання виконання заходів розробленої відділом охорони здоров’я районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки. Він зауважив, що до заходів Програми були включені такі питання, що мають не тільки покращити роботу протитуберкульозної служби району, а й , по – перше, мають турбувати та звертати увагу керівників сільських громад, рад, виконкомів на осіб, проживаючих на цих територіях та ухиляються від обстеження, лікування (кризові, асоціальні сім’ї), по – друге, більш ретельно фінансуватися, по – третє, для покращення епідемічної ситуації на території району до виконання даної Програми мають приєднатися всі у ній зазначені виконавці.

Закусило Л.П., яка ознайомила присутніх з результатами роботи  протитуберкульозної служби району у 2013 році. Були наведені невтішні показники розповсюдження даного захворювання в районі попри всі намагання медичної галузі протистояти даній епідемії. На сьогодні проблемою стало фінансування протитуберкульозної служби.

Обговорено заходи з районної Програми протидії захорюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки. Довідка по їх виконанню, фінансуванню та статистичні дані станом на 20.03.2014 року у додатку до протоколу засідання.

Також було проінформовано про результати діяльності структурних підрозділів РДА згідно затвердженого Плану заходів  пропагандистської кампанії в Овруцькому районі з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом – 24 березня на період з 24.02. по 24.03.2014 року.

Макаревич В.М. повідомила всіх присутніх з підсумками виконання «Районної комплексної програми із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД» у 2013 році.
Приведено основні показники, які характеризують діяльність в галузі ВІЛ-інфекції/СНІДу в Овруцькому районі по різним напрямкам роботи.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Сприяти розвитку існуючої структури фтизіатричної служби – зміцнення матеріально-технічного забезпечення. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення профілактики та виявлення різних форм туберкульозу серед дорослого та дитячого населення району.

2.Прийняти до уваги виконання План заходів пропагандистської кампанії в Овруцькому районі з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом – 24 березня на період з 24.02. по 24.03.2014 року відділами та службами РДА.

3. Залучити сільських голів до профілактичної роботи щодо проходження флюорографічного обстеження жителями сіл та селищ кожної сільської ради.

. За результатами підсумків виконання «Районної Комплексної програми із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду  та  підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2011 рік», визнати, що заходи програми виконано в повному обсязі.   


            2. Про організацію та виконання протитуберкульозних заходів, вплив регіональної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ – інфекції/СНІДу на поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу, підготовку та проведення місячника до всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом (24 березня) із забезпеченням інформування населенн, виготовленням та розміщенням соціальної реклами з актуальних питань протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.  Доповідачі:Закусило Л.П. Макаревич В.М.
           

СЛУХАЛИ:

            Закусило Л.П, Макаревич В.М., які повідомили про результати підготовки та проведення в районі місячника до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом  згідно  плану заходів пропагандистської кампанії в Овруцькому районі на період з 25.02.2014 по 24.03.2014 року, розробленого сектором охорони здоров’я адміністрації.

Було зауважено, що проводиться активна просвітницька робота районними ЦСССДМ. В навчально-виховних закладах району проводилася  планомірна робота щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей, учнівської та студентської молоді   відповідно до тематики, рекомендованої відділами освіти. Ще у 2011  було розпочато організацію профілактичної роботи серед трудових мігрантів та представників національних меншин, що проводиться й на даний час. Спеціалістами центрів зайнятості Овруцького районуза 2013 та І квартал 2014 року було проведено 12 семінарів для незайнятого населення, в яких взяло участь 2994 особи. Соціальними працівниками, залученими фахівцями та волонтерами ЦСССМД Овруцького району протягом звітного періоду проведено 15 групових заходів, якими охоплено 328 осіб. Проводилась роз’яснювальна робота серед населення області з метою формування толерантного ставлення  до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.Налагоджено співпрацюізЗМІрайону.Постійно здійснювались профілактичні заходи серед представників груп ризику. Протягом звітного періоду соціальними працівниками, волонтерами та залученими фахівцями проведено 13 групових заходів, якими охоплено 68 дітей та підлітків груп ризику, та надано 76 індивідуальних консультацій. Проведено 31  груповий захід, в результаті чого охоплено 588 осіб, що відносяться до груп соціального ризику та надано 254 індивідуальні консультації, включаючи асоціальні сім’ї, де є хворі на туберкульоз.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги виконання Плану заходів пропагандистської кампанії в Овруцькому районі з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом – 24 березня на період з 24.02. по 24.03.2014 року відділами та службами РДА.

2. з метою удосконалення та покращення роботи протитуберкульозної служби району закладам ПМСД продовжувати виконання пропагандиської кампанії на території району (по дільницям) постійно.

 

 

 

Заступник голови КР, завідувач

сектору охорони здоров’я адміністрації                                                      В.А.Шурховецький                                                                                           

 

                                                                       

Секретар ради                                                                                                   В.М. Макаревич

 

 

 

ПЛАН

засідань районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі на 2012 рік

 

№ з/п

Термін проведення

Питання до заслуховування

Відповідальні за підготовку та проведення засідання

Запрошені на засідання

 

1.

 

І квартал

 

1. Підсумки виконання « Районної комплексної  програми із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД» у 2011 році та завдання на 2012 рік.

1.1.  Організація та проведення Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом. Розробка плану пропагандистської кампанії в Овруцькому районі з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом – 24 березня на період з 24.02. по 24.03.2012 року. Проведення благодійних інформаційно - профілактичних акцій, направлених на профілактику ВІЛ-інфекції, туберкульозу, наркоманії серед населення.

1.2. Про забезпечення ЛПЗ та шкіл району сан освітньою наочністю з питань здорового способу життя та профілактики туберкульозу.

1.3. Розгляд питання про хід виконання Постанови КМУ від 15.02.06 №143 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу». Стан проведення попередніх та періодичних медичних оглядів на туберкульоз серед працівників шкільних та дошкільних закладів.

 

 

 

Голова районної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, заступник голови РДА Кисіль В.Л.;

 

Координатор ради за напрямком «ВІЛ-інфекція/СНІД», заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ Кузьмицька Т.І.;

 

Координатор ради за напрямком «Туберкульоз», лікар – фтизіатр протитуберкульозного кабінету Овруцької ЦРЛ Закусило Л.П.

 

Заступник Голови ради, начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації

Шурховецький В.А.

 

Члени ради

 

2.

 

ІІ квартал

 

1. Про контроль за виконанням Указу Президента України від 12 грудня 2007 року № 1208/2007 «Про додаткові та невідкладні заходи по протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні».

 

2. Про розширення партнерства між державними та громадськими організаціями у вирішенні проблем боротьби з туберкульозом, ВІЛ-інфекціює/СНІДом, наркоманією.

2.1. партнерська робота в цьому напрямку медичних працівників організації Товариства Червоного Хреста району.

 

3. Про хід підготовки спеціалістів ЛПЗ району (акушер-гінекологи, наркологи, дерматовенерологи, фтизіатри, інфекціоністи) по питанням добровільного консультування та тестування на ВІЛ.

 

4. Підготовка та проведення засідань робочої групи ради, в тому числі виїзних:

4.1.  травень місяць -  виїзне засідання по проведенню заходів з протидії епідемії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в територіальній громаді с. Бондарі.

 

 

Голова районної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, заступник голови РДА Кисіль В.Л.;

 

 

Заступник Голови ради, начальник ВОЗ РДА Шурховецький В.А.

 

Заступник Голови ради (за згодою), голова Овруцької районної організації Товариства Червоного Хреста.

 

 

Координатор ради за напрямком «ВІЛ-інфекція/СНІД», заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ Кузьмицька Т.І..

 

 

 

Координатор ради за напрямком «Туберкульоз», лікар – фтизіатр протитуберкульозного кабінету Овруцької ЦРЛ Закусило Л.П.;

Лікар КІЗ, секретар ради Макаревич В.М., члени робочої групи.

 

 

   Члени ради

 

3.

 

ІІІ квартал

 

1. Про роботу закладів освіти та відділів сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації району по профілактиці наркоманії, тютюнопаління, пропагандт здорового способу життя.

 

2. Про проведення профілактики ВІЛ та результати ефективності реалізації в районі заходів попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, проблемні питання, шляхи їх вирішення.

2.1. профілактика, яка проводиться в акушерсько-гінекологічному стаціонарі;

2.2. профілактика ВІЛ у відділенні трансфузіології крові Овруцької ЦРЛ.

 

3.Про стан роботи щодо виявлення та обліку осіб, які причетні до незаконного обігу наркотиків.

3.1. стан профілактичної роботи служб та відділів району щодо попередження наркозалежності серед населення;

3.2. виявлення наркозалежних громадян, що вживають препарати ін’єкційним шляхом, попередження серед молоді шляхів зараження на ВІЛ ін’єкційним шляхом.

 

4. Підготовка та проведення виїзного засідання робочої групи ради по проведенню заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в територіальній громаді с. Шоломки та Слобода - Шоломківська

 

 

Начальник відділу освіти райдержадміністрації Северенчук Я.Д., начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА Сергійчук М.М.

 

Координатор ради за напрямком «ВІЛ-інфекція/СНІД», заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ Кузьмицька Т.І.,

лікар КІЗ, секретар ради Макаревич В.М.

 

 

 

 

 

Заступник начальника Овруцького РВ УМВС України по громадській роботі Цалко І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

Заступник Голови ради, начальник ВОЗ РДА Шурховецький В.А., лікар КІЗ, секретар ради Макаревич В.М., члени робочої групи.

 

 

Члени ради

 

4.

 

ІVквартал

 

1. Аналіз виконання державної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки та районних заходів направлених на профілактику та підтримку ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у 2012 році.

 

2. Про стан фінансування протитуберкульозної служби. Оцінка ресурсів, залучених до виконання заходів з протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу в районі. Проблеми та шляхи їх вирішення.

 

3. Про підсумки  роботи Координаційної ради в 2012 ріці у сфері ВІЛ/СНІДу, туберкульозу. Завдання на 2013 рік.

 

 

 

 

Голова районної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, заступник голови РДА Кисіль В.Л.;

 

заступник Голови ради, начальник ВОЗ РДА Шурховецький В.А.;

 

координатор ради за напрямком «Туберкульоз», лікар – фтизіатр протитуберкульозного кабінету Овруцької ЦРЛ Закусило Л.П.;

 

 

координатор ради за напрямком «ВІЛ-інфекція/СНІД», заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ Кузьмицька Т.І.,

 

 

 

Члени ради

 

 

Заступник голови ради, начальник

відділу охорони здоров’я

райдержадміністрації             підпис існує          В.А.Шурховецький


__________________________________________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
«21» березня   2012 року                                     
11.00
м. Овруч, вул. Радянська, 31
Малий зал засідань райдержадміністрації
Головуючий:
Кисіль В.Л. – голова районної Координаційної ради (далі – КР),  заступник голови районної державної адміністрації (далі – РДА).
Присутні:
Шурховецький В.А.(заступник  голови КР, начальник  відділу охорони здоров’я РДА), Макаревич В.М. (секретар ради, лікар кабінету інфекційних захворювань Овруцької ЦРЛ), Шимчук О.В.(заступник голови КР (за згодою), голова Овруцької районної організації Товариства Червоного Хреста), Шваб Л.В.(начальник служби у справах дітей РДА), Кобилинська Н.Д.(директор Овруцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді), Старовойт А.Ф.(начальник управління праці і соціального захисту населення РДА), Цалко І.Б.(заступник начальника Овруцького РВ УМВС України по громадській роботі), Кузьмицька Т.І.(заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ по лікувальній справі, координатор ради за напрямком «ВІЛ–інфекція/СНІД»), Закусило Л.П.( районний фтизіатр протитуберкульозного кабінету Овруцької ЦРЛ, координатор КР за напрямком «Туберкульоз»), Барановський С.О.(заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ по амбулаторно-поліклінічній роботі), Северенчук Я.Д.(начальник відділу освіти РДА), Каплюк В.І.(головний державний санітарний лікар Овруцького району), Голуб Н.І.(голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та питань, пов’язаних із ЧАЕС катастрофою), Кобилинський М.А.(начальник ветеринарної медицини в Овруцькому районі), Когута В.М.(голова координаційної ради профспілкових організацій району), Луцюк М.М.(головний лікар Овруцької ЦРЛ, заступник голови КР), Мазурок С.Ю.(головний лікар РЛ с. Словечне), Машевський О.В.(заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ по дитинству та рододопомозі), Левківська О.І.(начальник відділу культури та туризму РДА), Пешко В.(начальник бюджетного відділу фінансового управління РДА).  
Доповідачі: Макаревич В.М., Кузьмицька Т.І., Каплюк В.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Підсумки виконання «Районної Комплексної програми із забезпечення   профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД» у 2011 році та завдання  на 2011 рік.     
Доповідачі: Кузьмицька Т.І.- заступник головного лікаря Овруцької ЦРЛ по лікувальній справі, координатор ради за напрямком «ВІЛ – інфекція/СНІД».
Макаревич В.М. - секретар ради, лікар кабінету інфекційних захворювань Овруцької ЦРЛ.

2. Організація та проведення Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Розробка плану пропагандистської кампанії в Овруцькому районі з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом – 24 березня на період з 24.02. по 24.03.2012 року. Проведення благодійних інформаційно-ппрофілактичних акцій, направлених на профілактику ВІЛ-інфекції, туберкульозу, наркоманії серед населення.
Доповідач: Закусило Л.П. - районний фтизіатр протитуберкульозного кабінету Овруцької ЦРЛ, координатор КР за напрямком «Туберкульоз».
 3.Про проходження щорічних обов’язкових медичних оглядів працівниками освіти та охорони здоров’я. Про забезпечення ЛПЗ та шкіл району сан освітньою наочністю з питань здорового способу життя та профілактики туберкульозу.
Доповідач: Каплюк В.І. - головний державний санітарний лікар Овруцького району.
4. Нагородження працівників Протитуберкульозної служби Овруцького району з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом.
Відкрив засідання та оголосив порядок денний голова районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, заступник голови РДА В.Л.Кисіль.
СЛУХАЛИ:
1.Кузьмицьку Т.І., яка ознайомила присутніх з підсумками виконання «Районної комплексної програми із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД» у 2011 році.
Приведено основні показники, які характеризують діяльність в галузі ВІЛ-інфекції/СНІДу в Овруцькому районі по різним напрямкам роботи.
Зокрема, по підготовці спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику та хворих на СНІД. Протягом звітного періоду підготовлено 64 педагоги  з методики навчання предмету «Основи здоров’я», які сприятимуть формуванню серед учнівської молоді навичок здорового способу життя, доведено показник забезпеченості ЗОШ відповідними навчально-методичними матеріалами  до 25%; підготовлено 5 спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  з питань профілактичної роботи; для медичних працівників в районах протягом звітного періоду організовано 109 навчальних заходів, при цьому охоплено 6250 осіб. Щодо здійснення заходів первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, медичними працівниками проведено ряд лекцій для молоді та загального населения району, що лікуються в стаціонарах (охоплено 1666 осіб). Також велася активна просвітницька робота районними ЦСССДМ. В навчально-виховних закладах району проводилася  планомірна робота щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей, учнівської та студентської молоді   відповідно до тематики, рекомендованої відділами освіти. У 2011  розпочато організацію профілактичної роботи серед трудових мігрантів та представників національних меншин. Спеціалістами центрів зайнятості овруцького району було проведено 12 семінарів для незайнятого населення, в яких взяло участь 2994 особи. Соціальними працівниками, залученими фахівцями та волонтерами ЦСССМД Овруцького району протягом звітного періоду проведено 15 групових заходів, якими охоплено 328 осіб. Проводилась роз’яснювальна робота серед населення області з метою формування толерантного ставлення  до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД . Налагоджено співпрацю із ЗМІ району. Постійно здійснювались профілактичні заходи серед представників груп ризику. Протягом звітного періоду соціальними працівниками, волонтерами та залученими фахівцями проведено 13 групових заходів, якими охоплено 68 дітей та підлітків груп ризику, та надано 76 індивідуальних консультацій. Проведено 31  груповий захід, в результаті чого охоплено 588 осіб, що відносяться до груп соціального ризику та надано 254 індивідуальні консультації. Всім дітям першого року життя, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, для вигодовування закуплено адаптовані молочні суміші. Для профілактики вертикальної трансмісії вагітні отримують антиретровірусні препарати. Для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі, пологове відділення району забезпечене швидкими тестами.
Макаревич В.М. повідомила, що в районі здійснюється обов’язкове тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров. Протягом   2011 року працював кабінет анонімного обстеження  на ВІЛ  дорослого населення (без донорів та вагітних).Всім хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно клінічних протоколів, затверджених відповідними наказами МОЗ України  забезпечено проведення  лабораторного супроводу антиретровірусної терапії та моніторинг перебігу ВІЛ-інфекції. Лікування антиретровірусними препаратами хворі отримують в Житомирському обласному центрі СНІДу. Працівники медичної сфери працюють згідно наказу УОЗ № 410 від 11.09.2001 року «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на Віл-інфекцію/СНІД в області».
На даний час в районі на обліку знаходиться 33 дорослі особи та 3 дитини, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів. Крім цього проводиться діагностика та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих. Охарактеризовано роботу районної Координаційної ради за попередній рік, представлено на розгляд та затверджено План  роботи районної Координаційної ради на 2012 рік, ознайомлено нових членів Координаційної ради з Планом заходів районної Координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу для покращення показників діяльності на 2012 рік.
ВИРІШИЛИ:
1.За результатами підсумків виконання «Районної Комплексної програми із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду  та  підтримки  ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2011 рік»,  визнати,  що  заходи  програми  виконано в повному обсязі.   
2.Прийняти   до   уваги   План  роботи  районної    Координаційної   ради з  питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу для покращення  показників  діяльності на 2012 рік.
3. Провести анонімне опитування учнів старших класів міських та районних шкіл на предмет оцінки знань про шляхи передачі ВІЛ-інфекції та її попередження.
СЛУХАЛИ:
2. Закусило Л.П., яка ознайомила присутніх з результатами роботи  протитуберкульозної служби району у 2011 році. Були наведені невтішні показники розповсюдження даного захворювання в районі попри всі намагання медичної галузі протистояти даній епідемії. На сьогодні проблемою стало фінансування протитуберкульозної служби. Також було проінформовано про результати діяльності структурних підрозділів РДА згідно затвердженого Плану заходів  пропагандистської кампанії в Овруцькому районі з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом – 24 березня на період з 24.02. по 24.03.2012 року.
 ВИРІШИЛИ:
1.Сприяти розвитку існуючої структури фтизіатричної служби – зміцнення матеріально-технічного забезпечення. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення профілактики та виявлення різних форм туберкульозу серед дорослого та дитячого населення району.
2.Прийняти до уваги виконання План заходів пропагандистської кампанії в Овруцькому районі з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом – 24 березня на період з 24.02. по 24.03.2012 року відділами та службами РДА.
3. Залучити сільських голів до профілактичної роботи щодо проходження флюорографічного обстеження жителями сіл та селищ кожної сільської ради.
СЛУХАЛИ:
3.Каплюка В.І., який довів до уваги інформацію про проходження щорічних обов’язкових медичних оглядів  працівниками сфери освіти та охорони здоров’я, які найбільш контактують з населенням району у свої щоденній діяльності.
ВИРІШИЛИ:
1.Рекомендувати керівникам організацій, підприємств та відомств району приймати участь у контролі проходження щорічних профілактичних медичних оглядів працівниками, що задіяні у роботі на їх території.
СЛУХАЛИ:
4. Голову районної КР, який на честь Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом 24 березня з подання головного лікаря обласного протитуберкульозного санаторію «Лісова казка» за перевиконання плану у 2011 році по направленню на лікування до санаторіїв жителів району, нагородив почесними грамотами працівників протитуберкульозної служби району: Закусило Л.П. – лікаря – фтизіатра та Стельникович Х. – медичну сестру протитуберкульозного кабінету РЛ с. Словечне.

Голова районної ради з питань

протидії туберкульозу

ВІЛ-інфекції/СНІДу                                                                     В.Л.Кисіль 

                                                                       

 

Секретар ради                                                                               В.М. Макаревич

 

 

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

ПРОТОКОЛ № 4
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

П Л А Н   Р О Б О Т И

Овруцької районної  ради з питань протидії туберкульозу таВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2013рік

 

з/п

Назва  заходу

Відповідальні

Очікувані результати

І квартал

 

1.

Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації № 106 від 12.05.2010 року районною координаційною радою протидії туберкульозу ВІЛ/СНІДу у 2012 завдання на 2013 рік.

Голова РР, секретар, члени РР  

 

2.

Організувати та провести розширене засідання РКР із запрошенням міського, селищного та сільських голів по розгляду результатів виконання місцевих заходів з протидії туберкульозу у 2012-2013 роках. На виконання рішення обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу від 11.12.2012 року розробити та затвердити регіональну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки. Забезпечити оприлюднення на сайті проекту регіональної Програми.

 

Голова РР,  заступники голови РР, координатор РР за напрямком «Туберкульоз», секретар РР

Підвищення особистої мотивації та прихильності керівництва міського, селищного, сільських голів до ефективного вирішення проблем, пов’язаних з ВІЛ та ТБ в межах компетенції РКР.

3.

 

 

 

 

Підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації  щодо нового складу ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, боротьби з наркоманією. Забезпечити оприлюднення на сайті.

 

Секретар РР

 

 

 

 

 

Підвищення відсотку особистої участі членів РР в засіданнях Ради (до 90% протягом року), підвищення ефективності роботи РР.

4.

Про організацію та виконання протитуберкульозних заходів, вплив регіональної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу, підготовку та проведення місячника до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (24 березня) із забезпеченням інформування населення, виготовленням та розміщенням соціальної реклами з актуальних питань протидії ВІЛ/СНІДУ та тубкеркульозу

Секретар РР,координаторРР з напряму «Туберкульоз», члени РР

Підвищення якості та відсотку виконання рішень РР до 90%, підвищення ефективності профілактики серед населення району.

ІІ квартал

 

1.

Здійснити аналіз виконання заходів районної програми:

-         з профілактики туберкульозу;

-         з профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу

у2013 роціз наступним заслуховуванням результатів на засіданні РР

 

Голова РР, секретар та члени РР

Підвищення якості підготовки засідань РР, розгляду проблемних питань в координації різних служб та відомств, пропозицій в рішення РР

2.

Провести 3 виїзднихзасідання РР в с.Бондарі та с. В.Фосня,

а також – смт. Першотравневе. В разі потребинадати організаційно-методичну допомогуселищному, сільським головам з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та ТБ.

 

Секретар РР, координатори РР по напрямках «Туберкульоз» та «ВІЛ-інфекція/СНІД», члени РР

Підвищення ефективності роботи закладів, установ селищта сіл. Виявлення проблем та перешкод у роботі, розробка рекомендацій щодо вирішення проблем у селищі. Підвищеня особистої мотивації та прихильності голови сільскої ради, керівників закладів, установ до ефективного вирішення проблем, пов’язаних з ВІЛ та ТБ в межах їх компетенції.

3.

Про аналіз відділу освіти щодо пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних хвороб серед учнів загальноосвітніх шкіл.

 

Керівник відділу освіти адміністрації

Підвищення ефективності роботи МРГ, якості підготовки засідань, розгляду проблемних питань в координації різних служб та відомств, пропозицій в рішення РР

ІІІ квартал

 

1.

Про розширення партнерства між державними та громадськими організаціями у вирішенні проблем боротьби з туберкульозом, ВІЛ – інфекцією/СНІДом, наркоманією. Партнерська робота в цьому напрямку медичних працівників організації Червоного Хреста району.

Координатор РР за напрямком «Туберкульоз»,

Шимчук О.В.(заступник голови РР, голова Овруцької районної організації Товариства Червоного Хреста).

Підвищення якості засідань РГ, аналіз показників міських програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

2.

Звіт про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних хвороб серед уразливих груп населення

Керівник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей, управління праці та соціального захисту населеннярайдержадміністрації

Прийняття відповідних рішеннь щодо вирішення проблемних питань, заслуханих на засіданнях РКР, покращення міжвідомчої координації з виконання програм та заходів з протидії ВІЛ та ТБ

3.

Організувати  та провести збір районних показників моніторингу і оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2012-2013рік та обробку інформації з моніторингу та оцінки ефективності заходів. Результати заслухати на черговому засіданні РР.Використати інформацію, отриману при зборі  районних показників моніторингу і оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2010 рік для стратегічного планування.

Голова РР, координатори РР з напрямку «Туберкульоз», «ВІЛ-інфекція/СНІД», секретар РР, члени РР

Проаналізоватидані за результатами збору показників моніторингу і оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2012-2013рік, підготоватизвіт про виконання районної програми за регіональними показниками СНІДу (у разі необхідності внестизміни та доповнення до районної програми), заслухати на черговому засіданні РКР

4.

Розробити за сприяння РР план проведення заходів Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть  з ВІЛ/СНІДом (1 грудня).

 

ГоловаРР, члени РР

 

Привернення уваги громадськості до проблем протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, підвищення поінформованості населення з питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, формування толерантного відношення до хворих на ТБ та ВІЛ-інфекцію/СНІД

ІV квартал

 

1.

Про стан роботи щодо виявлення та обліку осіб, які причетні до незаконного обігу наркотичних речовин, а такожстан виконання заходів регіональних програм щодо профілактики соціально небезпечних захворювань серед населення району.

Заступник начальника Овруцького РВ УМВС України по громадській роботі, члени РР

 

Прийняття відповідних рішення щодо вирішення проблемних питань, заслуханих на засіданнях РР, покращення міжвідомчої координації з виконання програм та заходів з протидії наркоманії

2.

 

Про донорство в районі. Стан поширеності ВІЛ та гепатиту «С» серед донорів за 2010-2013 роки. Проблеми та шляхи вирішення.

 

Координатор РР з напрямку «ВІЛ-інфекція/СНІД»,

секретар РР

 

3

Звіт Овруцького РЦСССДМ щодо пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

Звіт про роботу Овруцької  центральної районної лікарні щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних хвороб серед уразливих груп населення.

 

 

Директор РЦСССДМрайдержадміністрації,

 

Головний лікар ЦРЛ

Прийняття відповідних рішеннь щодо вирішення проблемних питань, заслуханих на засіданнях РКР, покращення міжвідомчої координації з виконання програм та заходів з протидії ВІЛ та ТБ

4.

Звіт виконання Заходів по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД за 2013 рік у районі, план та завдання на 2014 рік.

Голова РР, координаторРР з напрямку «ВІЛ-інфекція/СНІД», секретар РР

 

Інформування обласної координаційної ради, райдержадміністрації, громадськості щодо діяльності РКР та її робочих груп

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

«21»  червня   2013 року

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ - інфекції/СНІДу

«26» вересня   2013 року                                    
14.00

м. Овруч, вул. Радянська, 31. Малий зал засідань райдержадміністрації

Відкрив засідання, оголосив порядок денний та внесення змін до нього голова Овруцької районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, заступник голови адміністрації В.Л.Кисіль.

            Присутні:
Шурховецький В.А.,Макаревич В.М., Шимчук О.В, Шваб Л.В., Бейтуллаєва Т.Й., Старовойт А.Ф, Бородій В.П., Левківська О.М., Закусило Л.П, Дедух О.П., Северенчук Я.Д, Каплюк В.І, Голуб Н.І, Кобилинський М.А, Когута В.М, Луцюк М.М, Мазурок С.Ю., Машевський О.В, Левківська О.І, Пешко В.

Доповідачі: Северенчук Я.Д., Сергійчук М.М., Шваб Л.В., Левківська О.М., Макаревич В.М., Шимчук О.В., Соболевський Й.Ф.

            Запрошені: Пригара С.А. -  лікар – нарколог Овруцької ЦРЛ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

            1. Про розширення партерства між державними та громадськими організаціями у вирішенні проблем боротьби з туберкульозом, ВІЛ – інфекцією/Снідом, наркоманією. Партнерська робота в цьому напрямку медичних працівників організації Червоного Хреста району.                       
            Доповідачі: Шимчук О.В. – голова Товариства Червоного Хреста. Соболевський Й.Ф. – голова громадської ради при РДА.

2. Звіт про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації щодо профілактики ВІЛ – інфекції/Сніду та інших соціально – небезпечних хвороб серед уразливих груп населення. 
            Доповідачі: Сергійчук М.М. – начальник вдділу сім`ї, молоді та спорту; Шваб Л.В. – начальник відділу у справах дітей; Бейтуллаєва Т. Й – директор РЦ СССДМ; Северенчук Я.Д. – начальник відділу освіти адміністрації.

3. Організація та збір районних показників моніторингу і оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ – інфекції/Сніду за 2012-2013 роки. Використання інформації для стратегічного планування.                       
            Доповідачі: Левківська О.М. – заступник голови ради, координатор за напрямом «ВІЛ – Інфекція/СНІД», Макаревич В.М. – секретар ради.

4. Про стан розроблення та втілення в дію плану проведення заходів Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/Снідом (1 грудня).                       
            Доповідачі: Кисіль В.Л. – голова ради, члени ради.

5. Про розгляд питання зловживання алкоголем населенням району у 2012-2013 роки.                        
            Доповідачі: Пригара С.А.- лікар – нарколог Овруцької ЦРЛ.

СЛУХАЛИ по першому питанню:Шимчук О.В., яка довела до усіх присутніх, що Товариством Червоного Хреста Овруцького району вже не один рік проводиться робота по підтримці хворих, які живуть з діагнозом туберкульоз. Щорічно їм видаються продуктові набори, що включають в себе як і продукти харчування,  так і засоби особистої гігієни.

            Налагоджені хороші контакти з церковними громадами в плані пропаганди моральності. Незалежна християнська церква «Затвердження істини» тісно співпрацює з наркологічним кабінетом Овруцької ЦРЛ в плані профілактики та лікування наркозалежних осіб. Сергійчук М.М. додав, що в районі формування здорового способу життя серед дітей та молоді забезпечується згідно з діючими програмами, а саме: програма підтримки молоді «Родина Овруччини», програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», програмою розвитку фізкультури та спорту. Для подальшого покращення проведення роботи у цьому напрямку проводиться певна робота по створенню в районі спортивного центру для всіх «Спільна турбота».

            Соболевський Й.Ф. – голова громадської ради при РДА у своєму виступі зазначив, що для більш ефективного вирішення такої проблеми, як епідемія ВІЛ – інфекцї/Сніду на території району, однієї роботи по профілактиці серед населення недостаньо. Потрібно залучати до цього неурядові організації, які мають більший  реальний доступ до таких груп населення як СІН та ЖСБ. І цим питанням займаються ВІЛ – сервісні організації, яких, нажаль,  у нас в районі не зареєстровано.

СЛУХАЛИпо другому питанню: Северенчука Я.Д., який ознайомив присутніх з роботою освітніх закладів району. Відділ освіти спрямовує діяльність педагогічних та учнівських колективів загальноосвітніх навчальних закладів міста та району на удосконалення інформаційно-освітньої роботи з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, здійснення заходів, спрямованих на зміну ризикованої щодо ВІЛ-інфікування поведінки у дітей та молоді, забезпечення захисту прав ВІЛ-інфікованих учасників навчально-виховного процесу.

Питання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо запобігання дитячій бездоглядності, профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії серед підлітків, формування здорового способу життя постійно перебувають на контролі у відділу освіти, систематично розглядаються на колегіях і нарадах директорів та заступників директорів з виховної роботи.

Питання формування навичок здорового способу життя підростаючого покоління, профілактика шкідливих звичок розглядаються на педрадах, радах профілактики загальноосвітніх навчальних закладів. Заходи по впровадженню здорового способу життя та з профілактики шкідливих звичок сплановані в річних планах роботи шкіл, методичних об’єднань та в планах роботи класних керівників у розділі «Формування здорового способу життя».

В 2012-2013 навчальному році проводилось вивчення предмету «Основи здоров’я», введено факультативи та курси «Школа проти СНІДу».

В 2012-2013 навчальному році в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району працюють практичні психологи та соціальні педагоги, які сприяють створенню атмосфери психологічного комфорту і соціальної безпеки особистості в школі, сім’ї, оточуючому середовищі. З метою підвищення дієвості індивідуальної роботи та профілактики шкідливих звичок практичні психологи і соціальні педагоги шкіл використовують інтерактивні форми просвітницької роботи.

У відділі освіти та школах району створено банк даних на дітей, які виховуються в неблагополучних сім’ях, схильні до пропусків уроків без поважних причин, до скоєння протиправних дій. В ході проведення щоквартальних звірок стану правовиховної роботи ці банки даних систематично поновлюються. До проведення звірок залучаються представники служб у справах дітей райдержадміністрації, кримінальної  міліції у справах дітей, медичних працівників або працівників відділу охорони здоров’я адміністрації.

            В усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста проводяться правові лекторії для учнів 1-4-х, 5-8-х, 9-11-х класів, що спрямовані на виконання програми запобігання поширенню негативних явищ в учнівському середовищі; оформлені інформаційні куточки соціально-психологічної служби «Дитина та її права», «Вікно соціальної реклами». Щорічно здійснюється моніторинг реалізації впровадження комплексної програми формування здорового способу життя серед дітей і підлітків «Діалог», програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» щодо рівня обізнаності школярів з питань профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу. Продовжується робота постійно діючого лекторію «Будемо здорові» за програмою «До здоров’я через освіту». Налагоджена співпраця загальноосвітніх навчальних закладів з районним центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.

            Діють шкільні ради профілактики, на засіданнях яких розглядаються актуальні питання попередження правопорушень, бродяжництва, вживання наркотичних речовин, тютюнокуріння та інші негативних проявів серед школярів. Проводяться зустрічі учнів 5-11-х класів шкіл міста з лікарями-наркологами, в усіх школах запроваджений облік учнів, які вживають алкогольні напої, палять.

            Проходять заняття юридичного всеобучу для батьків, під час яких також висвітлюються актуальні проблеми профілактичної роботи по попередженню шкідливих звичок, пропаганді здорового способу життя, формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

З 2010 року у листопаді – грудні місяці  в школах міста проводиться тиждень «Молодь за здоровий спосіб життя !» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

Сергійчик М.М. додав, що відділ у справах сім‘ї, молоді та спорту  райдержадміністрації постійну увагу приділяє питанням профілактики та боротьби із наркоманією та ВІЛ/СНІДом. Організовано співпрацю з громадськими організаціями, які займаються пропагандою здорового способу життя, профілактикою правопорушень, тютюнопаління, наркоманії, СНІДу. Постійно організовуються та підтримуються заходи, спрямовані на формування у молоді міста здорового способу життя (фестивалі музики “Молодь за здоровий спосіб життя”, “Молодь проти ВІЛ/СНІД”, профілактична акція “Відривайся без наркотиків!”). До даної доповіді приєдналася й начальник служби у справах дітей, Шваб Л.В., яка підтримала пропозицію більш активно залучати молодь та громадські організації для вирішення питання пропаганди здорового способу життя серед уразливих груп населення.

Бейтуллаєва Т.Й. повідомила присутніх про те, що продовжується робота по залученню волонтерів до просвітницько-профілактичної діяльності серед молоді. Так, до проведення всіх вищезазначених заходів були залучені  волонтери, якими розповсюджувались  листівки профілактичного спрямування. При проведенні всіх заходів молодіжного спрямування надавалась підтримка у вигляді соціальної реклами з питань переваги здорового способу життя в періодичному виданні району, у автобусах та афішах на зупинках громадського транспорту.

Волонтерами Овруцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано 113 інформаційно-просвітницьких послуг населенню міста під час проведення заходів до Всесвітнього дня пам’яті людей, померлих від СНІДу.

Координатор ради за напрямом «ВІЛ – Інфекція/СНІД» повідомила присутніх, що медичні працівники й надалі проводять активну санітарно-просвітню роботу серед жителів міста та району щодо здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу та шкідливих звичок. Інформаційно-просвітницька робота проводиться як у індивідуальному порядку, так і з залученням засобів масової інформації. Протягом звітного періоду медичними працівниками з питань ВІЛ/СНІДу прочитано 1042 лекції, проведено 19355 бесід і 4 тематичних вечора, випущено 57 санбюлетнів, надруковано і розповсюджено 7 буклетів загальним тиражем 2000 екз., проведено показ відеофільмів для учнів шкіл та студентської молоді, проведені 10 прес-конференцій, 3 круглі столи, постійно публікуються матеріали у районній пресі.

СЛУХАЛИпо третьому питанню:Доповідь Левківської О.М. – заступника головного лікаря по лікувальній роботі,координатора ради за напрямом «ВІЛ – інфекція/СНІД», яка ознайомила всіх присутніх з результатами діяльності ради у розрізі 2012-2013 років, особливо, що стосується виконання «районної Програми забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки». У доповіді були наведені показники діяльності, виконання заходів впродовж зазначених років, кількість пацієнтів, здійснення профілактичних заходів. Заходів специфічної профілактики ВІЛ – інфекції, а також заходів лікування, догляду та підтримки.

СЛУХАЛИ по четвертому питанню:до обговорення даного пункту на порядку денному головою ради були запрошені всі присутні члени ради та запрошені на засідання. Було заслухано ряд пропозицій по проведенню в районі 1 грудня заходів до Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/Снідом. За результатами розгляду сформовано примірний план проведення заходу, який впродовж жовтня місяця буде опрацьовуватись більш детально всіма службами району, вноситись корективи у стан фінансування та проведення заходу. План заходів додається.

СЛУХАЛИ по п`ятому питанню: доповідь лікаря – нарколога наркологічного кабінету Овруцької ЦРЛ, в якій вона зазначила про проблему алкоголізму в районі. За її даними треба відмітити, що на даний час існує проблема зловживання підлітками слабоалкогольних напоїв. Існує навіть поняття «пивна залежність».

ВИРІШИЛИ:

По питанню 1.

1. Визнати, що робота по розробці та реалізації профілактичних програм для представників груп високого ризику інфікування ВІЛ є пріоритетним напрямком у боротьбі з поширенням ВІЛ – інфекції в районі.

2. Прийняти до уваги те, що створення неурядових організацій в районі надасть можливість отримувати шиший спектр профілактичних послуг представниками груп ризику району та стане джерелом залучення фінансових ресурсів до району.

3. Рекомендувати голові райдержадміністрації сприяти створенню та функціонуванню неурядової ВІЛ – сервісної організації на території Овруцького району.

По питанню 2.

1. Крім систематичних публікацій в періодичних виданнях, проведенні роботи в закладах освіти  педагогічними працівниками концентрувати увагу та більш активно залучати до виконання Програми протидії ВІЛ/Сніду всіх зацікавлених сторін – працівників охорони здоров`я, міліції, соціальних служб, християнських організацій особливо у сільській місцевості.

По питанню 3.

Для більш ефективного виконання заходів Програми серед уразливих груп населення району збільшити випуск та поширення рекламно-інформаційної продукції по профілактиці ВІЛ-інфекції/Сніду, поширюватиїї також і по домогосподарствах, залучивши до цієї роботи поштові відділення.

По питанню 4.

У жовтні місяці провести засідання «круглого  столу», яке буде складатися із членів ради, що зазначені у графі виконавців розробленого плану проведення заходів до Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/Снідом (1 грудня), для остаточного вирішення та затвердження часу та місця проведення заходів.

Голова районної ради

з протидії туберкульозу та

ВІЛ - інфекції/СНІДу                                                                                          В.Л.Кисіль

 

Секретар ради                                                                                                      В.М. Макаревич

 

ПРОТОКОЛ № 4
засідання Овруцької районної ради
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

«30»  грудня   2013 року                                                                  м. Овруч, вул. Радянська, 31

                                
Малий зал засідань райдержадміністрації

Головуючий:
Кисіль В.Л. – голова районної Координаційної ради (далі – КР), заступник голови районної державної адміністрації (далі – РДА)

Присутні:члени ради (або їх представники)

Доповідачі:Кисіль В.Л., Шурховецький В.А., Закусило Л.П., Левківська О.М., Бейтуллаєва Т.Й., Бородій В.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1.Про стан роботи щодо виявлення та обліку осіб, які причетні до незаконного обігу наркотичних речовин, а також стан виконання заходів регіональних програм щодо профілактики соціально небезпечних захворювань серед населення району.    
Доповідач: Бородій В.П.

   2. Про донорство в районі. Стан поширеності ВІЛ та гепатиту «С» серед донорів за 2013 рік. Проблеми та шляхи вирішення.  Доповідач:Левківська О.М. та секретар ради

  3.Звіт Овруцького РЦ СССДМ щодо пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ – Інфекції/СНІДу та інших соціально – небезпечних хвороб серед дітей та молоді.  Доповідач: Бейтуллаєва Т.Й.

Звіт про роботу Овруцької ЦРЛ щодо профілактики ВІЛ – інфекції/СНІДу та інших соціально – небезпечних хвороб серед уразливих груп населення. Доповідач: головний лікар Овруч ЦРЛ.

4.Результати проведення в районі акції «Хай твоє серце буду небайдужим…» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.  Доповідач: Северенчук Я, Д., Бейтуллаєва Т.Й., Сергійчук М.М.

5. Звіт виконання заходів по забезпеченню профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД за 2013 рік у районі, план та завдання на 2014 рік. Доповідач: голова районної Координаційної ради, секретар ради, Левківська О.М.

 

Відкрив засідання, оголосив порядок денний та зміни до нього голова районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, заступник голови РДА В.Л.Кисіль.

По питанню 1: СЛУХАЛИБородія В.П., який повідомив результати роботи відділу по відпрацюва­нню навчальних­ та розважальн­их закладів щодо виявлення та викриття в них фактів незаконног­о обігу наркотиків­у 2013 році.

             

По питанню 2: СЛУХАЛИ: Макаревич В.М., яка ознайомила присутніх з результатами роботи  щодо виявлення поширеності ВІЛ та гепатиту «С» серед донорів за 2013 рік на території Овруцького району. За даними КІЗ кабінету у поточному році поширеність гепатиту «С» серед донорів становить 5,0% (всього по району на 100 тис. насел. = 6,7%), захворюваність становить 10,2% (на 100 тис. нас.)

По питанню 3: СЛУХАЛИ Бейтуллаєву Т.Й., Сергійчука М.М.,які довели до відома всіх присутніх результати діяльності районного юнацьких служб з питання пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ – інфекції/СНІДу серед соціально незахищених верств населення району. Відділ у справах сім‘ї та молоді райдержадміністрації постійну увагу приділяє питанням профілактики та боротьби із наркоманією та ВІЛ/СНІДом. Організовано співпрацю з громадськими організаціями, які займаються пропагандою здорового способу життя, профілактикою правопорушень, тютюнопаління, наркоманії, СНІДу. Постійно організовуються та підтримуються заходи, спрямовані на формування у молоді міста здорового способу життя (фестивалі музики “Молодь за здоровий спосіб життя”, “Молодь проти ВІЛ/СНІД”, профілактична акція “Відривайся без наркотиків!”).

Продовжується робота по залученню волонтерів до просвітницько-профілактичної діяльності серед молоді. Так, до проведення всіх вищезазначених заходів були залучені  волонтери, якими розповсюджувались  листівки профілактичного спрямування. При проведенні всіх заходів молодіжного спрямування надавалась підтримка у вигляді соціальної реклами з питань переваги здорового способу життя в періодичному виданні району, у автобусах та афішах на зупинках громадського транспорту.

Волонтерами Овруцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано 113 інформаційно-просвітницьких послуг населенню міста під час проведення заходів до Всесвітнього дня пам’яті людей, померлих від СНІДу.

Також була заслухана доповідь головного лікаря Овруцької ЦРЛ щодо питання виконання програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих  та хворих на СНІД в районі, з якої стало відомо, що в овруцькій ЦРЛ 100% обстежується донорська кров на ВІЛ. В поліклінічному відділенні на базі КІЗу працює кабінет анонімного обстеження на ВІЛ. За клінічними показами обстежуються в основному соціально – неблагополучні особи, які поступають на госпіталізацію до ЦРЛ. Заклади охорони здоров’я району не забезпечені  в потрібній кількості засобами одноразового захисту медичних працівників (причина у фінансуванні). Впродовж року мали місце порушення по дотриманню режимів дезінфекції та передстерилізаційної обробки, стерилізації виробів медичного призначення, які були виявлені в деяких АЗПСМ району. Ведеться сан.освітня робота  серед населення району. в кожному ЛЗ району наявні санітарні бюлетені на тему профілактики ВІЛ/СНІДу, проводилась публікація в періодичних районних друкованих виданнях.

Також було заслухано питання про стан та шляхи надання наркологічної допомоги населенню району.

 

По питанню 4:СЛУХАЛИ начальників відділів освіти райдержадміністрації, сім’ї, молоді та спорту, РЦ СССДМ, які довели до відома всіх присутніх результати проведення в районі акції приуроченої до Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть зі СНІДом. Були оприлюднені результати конкурсів малюнків, що проводились у освітніх закладах району, фотовиставки у дитячій бібліотеці м. Овруча, свічкової ходи по центральній вулиці міста, що відбувалась 1 грудня поточного року.

 

 

По питанню 5: СЛУХАЛИголову районної Координаційної ради, який підвів підсумки діяльності ради району у 2013 році. Були заслухані фінансові звіти по напрямках «ВІЛ/СНІД» та «Туберкульоз», результати організації та виконання протитуберкульозних заходів, вплив регіональної ради з питань ТБЦ та ВІЛ/Сніду на поліпшення епідемічної ситуації,  стан  виконання  розпорядження  голови ОДА  № 106 від 12.05.10 року, напрацювання у роботі інших районів області, що обговорювались на виїзному засіданні обласної Координаційної ради у м. Коростишеві, що відбувалося 31.10.2013 року.  Були обговорені питання для внесення до плану роботи на наступний 2014 рік.

 

Виходячи із вищезазначеного районна Координаційна рада

ВИРІШИЛА:

1.      Інформацію про стан роботи у 2013 році  прийняти до відома.

2.      Затвердити обговорені питання до план роботи координаційної ради на 2014 рік.

3.      Сприяти розвитку існуючої структури фтизіатричної служби – зміцнення матеріально-технічного забезпечення. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення профілактики та виявлення різних форм туберкульозу серед дорослого та дитячого населення району.

4.      Доручити відділу охорони здоров’я райдержадміністрації в разі необхідності підготувати клопотання перед районною радою про виділення коштів для забезпечення виконання заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі.

5.      Голові районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ (Кисіль В.Л.) й надалі тримати під особистим контролем фінансове забезпечення із районного бюджету заходів протидії соціально небезпечних хвороб – туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

6.      Забезпечити контроль за обстеженням на ВІЛ та туберкульоз працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, особливу увагу звернути на приватні підприємства.

7.      неухильно дотримуватись вимог протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я.

8.      дотримуватись протоколів і стандартів лікування наркозалежних осіб. Активізувати роботу по впровадженню замісної терапії.

9.      Рекомендув­ати відповідни­м структурни­м підрозділа­м РДА та службам:
В загальноос­вітніх школах створити громадські­ наркологіч­ні пости для проведення­ профілакти­чної роботи з неповноліт­німи особами, які можуть допускати немедичне вживання наркотични­х засобів та психотропн­их речовин, у які б входили представни­ки в справах неповноліт­ніх та справах сім’ї, дітей та молоді ОДА, лікарі-наркологи,­ працівники­ міліції та представни­ки батьківськ­ого комітету. Відділу­ освіти включити в навчальні програми дошкільних­ та шкільних установ, одночасно з відповідни­ми навчальним­и програмами­ для батьків, протинарко­тичну освіту.

10.  Органам внутрішніх­ справ:
1. Вжити дієвих заходів щодопокращення способів виявлення та постановки­ на облік неповноліт­ніх, які допускають­ немедичне вживання наркотични­х засобів та психотропн­их речовин.
2. Забезпечит­и взаємоінфо­рмування та співпрацю з виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад та райдержадм­іністрацією про випадки вживання неповноліт­німи наркотични­х засобів та психотропн­их речовин, виявлення осіб, які збувають та схиляють неповноліт­ніх до вживання та розповсюдж­ення наркотиків­.
3. Спільно з органами охорони здоров’я, а також з іншими зацікавленими організаціями («Віфезда») провести звірки обліків неповноліт­ніх споживачів­ наркотиків­ та тих, які мають діагноз «наркомані­я». Постійно проводити перевірку їх способу життя з метою вчасного виявлення фактів вживання ними наркозасоб­ів.

11.  Рішення засідання районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу прийняти одноголосно.

                                                                                                                      

Голова районної ради з питань

протидії туберкульозу

ВІЛ-інфекції/СНІДу                                                                                            В.Л.Кисіль 

                                                                      

 

Секретар ради                                                                                                      В.М. Макаревич

 

 

Довідка
про виконання районної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки
(підготовлена на засідання координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу)

У 2010 році рішенням Овруцької районної ради від 14.10.2010 №568 було затверджено районну Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки.
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації з районного бюджету складає щорічно по 17,5 тис. грн.. Протягом 2010 - 2013 років кошти на фінансування заходів Програми з місцевого бюджету не виділялись. Забезпечення фінансування Програми проходить із кошторисних призначень на галузь «Медицина», а не додатково із місцевого бюджету.
І. Організаційні заходи
1. Заходи з удосконалення управління
В Овруцькому районі створено районну координаційну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як консультативно-дорадчий орган при райдержадміністрації. Засідання координаційної ради проводяться щоквартально. У межах координаційної ради активно співпрацюють представники різних служб, відомств, організацій, які опікуються проблемами ВІЛ/СНІДу.
У 2013 році на засіданнях координаційної ради розглянуті наступні питання:
1.    Про хід виконання у 2013 році розпорядження голови облдержадміністрації № 106 від 12.05.2010 року.
2.    Про розгляд епідемічної ситуації стосовно розповсюдження туберкульозу на території району та розробку районної програми протидії захворюванню на туберкульоз.
3.    Про створення та розповсюдження соціальної реклами з питань профілактики туберкульозу,  ВІЛ-інфікованості та СНІДу.
4.    Про організацію та виконання протитуберкульозних заходів в районі.
5.    Про виконання заходів програми для учнів шкіл з питань профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом.
6.    Про виконання Закону України "Про міліцію" в частині виявлення осіб з групи ризику захворювання на СНІД.
7.    Про роботу відділу освіти, відділу у справах сім'ї та молоді райдержадміністрації щодо підтримки громадських організацій, які працюють у сфері питань профілактики ВІЛ/СНІДу.
8.    Розгляд проведення акції до Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з діагнозом ВІЛ – інфекція/СНІД.
Інформаційні матеріали з питань ВІЛ/СНІДу, що розглядаються на засіданнях координаційної ради, систематично оприлюднюються на сайті райдержадміністрації.


2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів
Медична допомога ВІЛ-інфікованим та СНІД-хворим надається усіма медичними закладами району. Забезпечений необмежений доступ до тестування на ВІЛ. У районній поліклініці працюють кабінет анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ/СНІД, що сприяє підвищенню доступності до консультування та тестування населення з питань ВІЛ/СНІДу. Крім того, в  кабінеті інфекційних захворювань проводиться диспансерний нагляд за ВІЛ/СНІД - хворими пацієнтами.
Спеціалізована  медична допомога такій категорії хворих надається Житомирським обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом.
В усіх медичних закладах визначені відповідальні за цей розділ роботи спеціалісти. В усіх структурних підрозділах є необхідні інструктивно-методичні документи. Проблеми ВІЛ/СНІДу щорічно розглядаються на засіданнях медичних рад закладів та нарадах.
У районі розроблено схему взаємодії лікувально-профілактичних закладів щодо проведення післятестового консультування та взяттю на облік осіб з позитивним результатом обстеження на ВІЛ.

3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на регіональному рівні
Відділом охорони здоров’я адміністрації проводиться щоквартальний моніторинг виконання Програми, інформація оприлюднюється на сайті адміністрації.
Щоквартально здійснюється моніторинг функціонування кабінетів анонімного безкоштовного обстеження. Здійснюється серомоніторинг обстеження населення міста на ВІЛ.

4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Заняття з медичними працівниками проводяться у кожному медичному закладі.

ІІ. Профілактичні заходи
1.    Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ/СНІДу
Відділ освіти спрямовує діяльність педагогічних та учнівських колективів загальноосвітніх навчальних закладів міста та району на удосконалення інформаційно-освітньої роботи з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, здійснення заходів, спрямованих на зміну ризикованої щодо ВІЛ-інфікування поведінки у дітей та молоді, забезпечення захисту прав ВІЛ-інфікованих учасників навчально-виховного процесу.
Питання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо запобігання дитячій бездоглядності, профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії серед підлітків, формування здорового способу життя постійно перебувають на контролі у відділу освіти, систематично розглядаються на колегіях і нарадах директорів та заступників директорів з виховної роботи.
Питання формування навичок здорового способу життя підростаючого покоління, профілактика шкідливих звичок розглядаються на педрадах, радах профілактики загальноосвітніх навчальних закладів. Заходи по впровадженню здорового способу життя та з профілактики шкідливих звичок сплановані в річних планах роботи шкіл, методичних об’єднань та в планах роботи класних керівників у розділі «Формування здорового способу життя».
В 2012-2013 навчальному році проводилось вивчення предмету «Основи здоров’я», введено факультативи та курси «Школа проти СНІДу».
В 2012-2013 навчальному році в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району працюють практичні психологи та соціальні педагоги, які сприяють створенню атмосфери психологічного комфорту і соціальної безпеки особистості в школі, сім’ї, оточуючому середовищі. З метою підвищення дієвості індивідуальної роботи та профілактики шкідливих звичок практичні психологи і соціальні педагоги шкіл використовують інтерактивні форми просвітницької роботи.
У відділі освіти та школах району створено банк даних на дітей, які виховуються в неблагополучних сім’ях, схильні до пропусків уроків без поважних причин, до скоєння протиправних дій. В ході проведення щоквартальних звірок стану правовиховної роботи ці банки даних систематично поновлюються. До проведення звірок залучаються представники служб у справах дітей райдержадміністрації, кримінальної  міліції у справах дітей, медичних працівників або працівників відділу охорони здоров’я адміністрації.
    В усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста проводяться правові лекторії для учнів 1-4-х, 5-8-х, 9-11-х класів, що спрямовані на виконання програми запобігання поширенню негативних явищ в учнівському середовищі; оформлені інформаційні куточки соціально-психологічної служби «Дитина та її права», «Вікно соціальної реклами». Щорічно здійснюється моніторинг реалізації впровадження комплексної програми формування здорового способу життя серед дітей і підлітків «Діалог», програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» щодо рівня обізнаності школярів з питань профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу. Продовжується робота постійно діючого лекторію «Будемо здорові» за програмою «До здоров’я через освіту». Налагоджена співпраця загальноосвітніх навчальних закладів з районним центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.
    Діють шкільні ради профілактики, на засіданнях яких розглядаються актуальні питання попередження правопорушень, бродяжництва, вживання наркотичних речовин, тютюнокуріння та інші негативних проявів серед школярів. Проводяться зустрічі учнів 5-11-х класів шкіл міста з лікарями-наркологами, в усіх школах запроваджений облік учнів, які вживають алкогольні напої, палять.
    Проходять заняття юридичного всеобучу для батьків, під час яких також висвітлюються актуальні проблеми профілактичної роботи по попередженню шкідливих звичок, пропаганді здорового способу життя, формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
З 2010 року у листопаді – грудні місяці  в школах міста проводиться тиждень «Молодь за здоровий спосіб життя !» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
Відділ у справах сім‘ї та молоді райдержадміністрації постійну увагу приділяє питанням профілактики та боротьби із наркоманією та ВІЛ/СНІДом. Організовано співпрацю з громадськими організаціями, які займаються пропагандою здорового способу життя, профілактикою правопорушень, тютюнопаління, наркоманії, СНІДу. Постійно організовуються та підтримуються заходи, спрямовані на формування у молоді міста здорового способу життя (фестивалі музики “Молодь за здоровий спосіб життя”, “Молодь проти ВІЛ/СНІД”, профілактична акція “Відривайся без наркотиків!”).
Продовжується робота по залученню волонтерів до просвітницько-профілактичної діяльності серед молоді. Так, до проведення всіх вищезазначених заходів були залучені  волонтери, якими розповсюджувались  листівки профілактичного спрямування. При проведенні всіх заходів молодіжного спрямування надавалась підтримка у вигляді соціальної реклами з питань переваги здорового способу життя в періодичному виданні району, у автобусах та афішах на зупинках громадського транспорту.
Волонтерами Овруцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано 113 інформаційно-просвітницьких послуг населенню міста під час проведення заходів до Всесвітнього дня пам’яті людей, померлих від СНІДу.
Медичні працівники проводять активну санітарно-просвітню роботу серед жителів міста та району щодо здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу та шкідливих звичок. Інформаційно-просвітницька робота проводиться як у індивідуальному порядку, так і з залученням засобів масової інформації. Протягом звітного періоду медичними працівниками з питань ВІЛ/СНІДу прочитано 1042 лекції, проведено 19355 бесід і 4 тематичних вечора, випущено 57 санбюлетнів, надруковано і розповсюджено 7 буклетів загальним тиражем 2000 екз., проведено показ відеофільмів для учнів шкіл та студентської молоді, проведені 10 прес-конференцій, 3 круглі столи, постійно публікуються матеріали у районній пресі.

3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД
Станом на 01.10. 2013 р. на облік в жіночій консультації в зв’язку з вагітністю взято 1 жінка, яка має статус ВІЛ – інфікованої. За той же період закінчили  вагітність пологами 2 жінок. До пологів дворазово обстежено на ВІЛ методом ІФА – 324 жінки, одноразово – 365. Обстеження проводились в лабораторії ОЦПБ зі СНІДом.
Для обстеження вагітних, які не обстежені на ВІЛ на догоспітальному етапі, використовуються імунохроматичні тест системи (швидкі тести), якими пологовий будинок забезпечується централізовано за рахунок держбюджету.
Протягом  року в пологах швидкими тестами обстежено 22  породіллі.
Виявленні ВІЛ позитивні вагітні направляються до ОЦПБ зі СНІДом на консультацію та дообстеження. Таким чином, здійснюється подвійне спостереження гінеколога ОПБ зі СНІДом та пологового будинку.
На 01.10.2013 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих вагітних – 1 особа, яка консультована в ОЦПБ зі СНІДом, обстежена на СД4 та вірусне  навантаження. Звідти ж отримує АРВ препарати для проведення  профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ.
Всі діти, народжені від ВІЛ інфікованих матерів (2) отримали профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини. Подальше їх обстеження (ПЛР ДНК ВІЛ) проводиться в ОЦПБ зі СНІДом.
Для ведення вагітних, в тому числі ВІЛ інфікованих, в пологовому будинку використовуються медичні вироби одноразового застосування, які закуповуються жінками власноруч.
Діти першого року життя, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечуються молочними сумішами централізовано.
4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції
Станом на 01.10.2013 р.  закладами охорони здоров'я проведено 2051 обстеження на ВІЛ, у т.ч. 1140 без урахування донорів та вагітних. Позитивний результат мали  6 осіб обстежених дорослих та 2 дітей. По добровільній згоді 2051 особи.
Відділом охорони здоров’я адміністрації поставлено завдання перед медичними закладами щодо посилення роботи з групами ризику. Одночасно проводяться консультації з працівниками органів внутрішніх справ щодо співпраці у цьому напрямку роботи. Із контингентів, що відносяться до групи ризику обстежено 57% від загального числа.
Медичними працівниками приділяється значна увага щодо забезпечення медичного огляду пацієнтів, які відносяться до диспансерної групи. Пацієнти систематично запрошуються до медичних закладів для проходження медичних оглядів.
У районі приділяється достатня увага питанням профілактики ВІЛ-інфекції серед медичних працівників. У закладах створені режимна комісія по контролю за безпекою щодо ВІЛ-інфікування медичних працівників під час виконання професійних обов’язків. Медичний персонал забезпечений спецодягом, необхідним набором медінструментарію для одноразового використання, деззасобами, аптечками для надання термінової медичної допомоги. Договори щодо страхування медичних працівників заключено. Персонал обізнаний в питаннях постконтактної профілактики. Постійно проводяться заняття по підвищенню кваліфікації медперсоналу з питань ВІЛ/СНІДу. У разі виникнення ситуації, що супроводжується високим ризиком зараження ВІЛ при виконанні професійних обов’язків, проводяться засідання режимної комісії медичного закладу, потерпілі направляються для вирішення питання проведення екстреної профілактики ВІЛ до обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Протягом 2013 року з приводу травм до ОЦПБ зі СНІДом звернувся 1 медичний працівник. Випадків інфікування медичних працівників при виконанні службових обов’язків зареєстровано не було.

ІІІ. Лікувальні заходи
    Серед мережі медичних закладів району спеціалізованого відділення для надання допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД не має. Тому, дана функція покладена на всі ланки надання медичної допомоги на всіх її рівнях (первинному та вторинному).
З кожним роком збільшується кількість осіб, у яких виявлена мікобактеріальна інфекція, а також кількість хворих з кандидозним ураженням слизових оболонок.
Серед пролікованих хворих 3 особи з опортуністичними інфекціями, що складає 1,26%. Всі хворі обстежуються на туберкульоз (флюорографічне або рентгенологічне обстеження, дослідження мокроти на ВК). Протягом поточного року не виявлено випадків туберкульозу серед хворих, яким надавалась допомога. На ВК у поточному році за 9 місяців обстежено 25927 осіб від загального населення району, у 36 осіб виявлені мікобактерії туберкульозу (27,5%, в порівнянні з 2012 – 25,5% ).
При виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції проводяться підтверджувальні дослідження.
ІV. Заходи догляду та підтримки
Працівники медичних закладів району надають всебічну амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, психологічну підтримку ВІЛ/СНІД-хворим з метою покращення якості їх життя. Члени родин отримали консультації з правил догляду за хворими. Хоспісних ліжок у місті немає.
Робота щодо виконання заходів програми продовжується.

Довідка
про виконання районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки
(підготовлена на засідання координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу)

У 2013 році рішенням Овруцької районної ради від 22.03.2013 №316 було затверджено районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки.
 Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації з районного бюджету на 2013 рік складає 61646,00 грн., кошти інших джерел = 1 млн. грн.. На 2014 рік відповідно: 64052,00; на 2015 рік – 53052,00; 2016 рік – 50152,00. Забезпечення фінансування Програми проходить із кошторисних призначень на галузь «Медицина», а не додатково із місцевого бюджету. За 2013 рік на виконання протитуберкульозних заходів використано 25772,01 грн (закупівля туберкуліну – 14073,28 грн., туб. шприці – 4140,00 грн., фіксаж – 1459,00 грн., проявник – 1318,08 грн.). Також отримано 20 респіраторів з Хепа – фільтрами, плівка для рентген дослідження, дезинфікуючі засоби.
Ситуація із захворюваністю на туберкульоз в Овруцькому районі і надалі залишається складною. Але відмічається зменшення захворюваності. Найбільше туберкульоз виявляється серед населення сільських рад таких населених пунктів, як: с. Бігунь, с. Листвин, с. Бондарі, с. Хлупляни, Перштравневої селищної ради та приписної дільниці м. Овруч.
Майже щорічно реєструються випадки туберкульозу у дітей та підлітків (2011 рік – 2 особи, 2012 – 1, 2013 рік – 1).
 

 


 
До погіршення становища призводить епідемія ВІЛ/Сніду. Високий рівень захворюваності на туберкульоз, як один із показників, що характеризує соціальне благополуччя населення. На даний момент він оцінюється негативно і свідчить про соціальні негаразди в суспільстві. Соціальна структура тих, хто вперше захворіли на туберкульоз за 9 місяців поточного року підтверджує, що це особи працездатного віку. Діти та підлітки, що хворіють на туберкульоз, також з соціально дезадаптованих сімей. Вагомими факторами росту туберкульозу є зниження рівня імунного захисту населення внаслідок незбалансованого харчування, зловживання алкоголем, наркотичними засобами та інші фактори. Значний вплив на ріст показника захворюваності має стан захворюваності їм в закладах пенітенціарної системи. Щорічно особи, які звільняються із місць позбавлення волі по амністії у зв`язку з активним туберкульозом поповнюють існуючий резервуар інфекції.


І. Організаційні заходи
1. Заходи з удосконалення управління
В Овруцькому районі створено районну координаційну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як консультативно-дорадчий орган при райдержадміністрації. Засідання координаційної ради проводяться щоквартально. У межах координаційної ради активно співпрацюють представники різних служб, відомств, організацій, які опікуються проблемами туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
У 2013 році на засіданнях координаційної ради розглянуті наступні питання, що стосуються проблеми туберкульозу:
1.    Про розгляд епідемічної ситуації стосовно розповсюдження туберкульозу на території району та розробку районної програми протидії захворюванню на туберкульоз.
2.    Про створення та розповсюдження соціальної реклами з питань профілактики туберкульозу.
3.    Про організацію та виконання протитуберкульозних заходів в районі.
4.    Розгляд Закону України та внесення змін до нього «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» стаття 11. «примусова госпіталізація хворих на заразні форми туберкульозу за рішенням суду» та інші законодавчі акти України.
     З метою надання консультативної та організаційної допомоги з питань профілактики, виявлення та лікування хворих на туберкульоз працівникам медичних закладів та органів місцевого самоврядування, членами робочої групи при районній раді протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу були проведені виїзні засідання у дільниці сільських рад, де найбільший показник захворюваності на туберкульоз по району.

2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів
Щорічно проводиться робота в диспансерних групах. Всі хворі проходять обстеження в туб кабінеті і подальшу перереєстрацію. У зв`язку з відмовою проти рецидивних курсів лікування для хворих з категорією 5.1, зменшення термінів спостереження в активній категорії, відмічається ріст захворюваності на рецидиви – 6,7 на 100 тис. населення – 2012 рік, за 9 місяців поточного року – 3,4 на 100 тис. нас.
3. Створення єдиної системи моніторингу
Протитуберкульозний кабінет Овруцької ЦРЛ забезпечений оргтехнікою для ведення електронного реєстру хворих на туберкульоз та внесення їх до єдиного всеукраїнського реєстру. Робота в даному напрямі ведеться з 2011 року. Оргтехнікою кабінет був забезпечений за рахунок Житомирського ОПТД.

4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику
Заняття з медичними працівниками проводяться у кожному медичному закладі.
ІІ. Профілактичні заходи
1.    Здійснення заходів з первинної профілактики туберкульозу
     Найбільш ефективним методом раннього виявлення туберкульозу є флюорографічне обстеження. Флюорографічне обстеження проводиться на базі  районної   поліклініки  м. Овруч  та у  флюорографічному  кабінеті РЛ  с. Словечне, а також пересувними флюорографами Житомирського ОПТД. З 02.09.2013 року на території району працюють пересувні флюро – бригади Житомирського ОПТД (середнє навантаження на 1 робочий день флюорографа – 70 осіб).
    Значна кількість населення щорічно охоплюється профілактичними флюорографічними оглядами 2012 рік – 31217 осіб (пересувним – 1915), за 9 місяців 2013 року – 25927 (пересувним – 2429).
3. Здійснення профілактичних заходів
     Туберкулінодіагностика дітям від 4 – 14 років за 2013 рік – 576 осіб (94,2 на 1000 дітей). Виявлено 10 віражних дітей, які отримали хіміопрофілактику в умовах санаторію «Лісовий берег». В санаторії «Лісова казка» оздоровлено 20 осіб.
    Медичними працівниками у вигляді лекцій, бесід, семінарів проводиться санітарно – освітня робота, яка направлена на профілактику та раннє виявлення тубзахворюваннь серед дорослих та дітей. Кожен  підрозділ закладів охорони здоров`я району має в наявності санітарний бюлетень з профілактики туберкульозу. Щорічно у місцевій пресі проводяться публікації з питань профілактики та виявлення туберкульозу.
    На районному рівні проводяться відповідні заходи з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом (24 березня).
 
4. Здійснення заходів специфічної профілактики туберкульозу
Медичними працівниками приділяється значна увага щодо забезпечення медичного огляду пацієнтів, які відносяться до диспансерної групи. Пацієнти систематично запрошуються до медичних закладів для проходження медичних оглядів.
Проводиться вакцинація і ревакцинація БЦЖ. 2013 рік вакцинація БЦЖ новонароджених становить 99,0%, ревакциновано в 7 років – 13,4%. В зв`язку з відсутністю туберкуліну на початку року вважається незадовільне виконання туберкулінодіагностики.
В зв’язку із створенням і відповідно оснащеної кімнати по збору мокротиння в діагностичному відділенні Овруцької ЦРЛ та майданчика для збору мокротиння в протитуберкульозному кабінеті покращилася робота по виявленню туберкульозу методом бактеріоскопії мокротиння. 2010 рік – проведено 7946 заборів (виявлено 22 хворих з позитивним результатом), 2011 рік – 7558 (виявлено 26), 2012 рік – 6293 (виявлено 29), за 9 місяців 2013 року 4836 (виявлено 22).
На бактеріологічне дослідження в бак лабораторію ЖОПТД направлено мокротиння: 2012 рік – 333 (111%), за 9 місяців 2013 року – 120.

ІІІ. Лікувальні заходи
    На базі Овруцького та Словечанського протитуберкульозних кабінетів створено та відповідно оснащено кабінети контрольованого лікування (ДОТ- кабінети). Всі хворі після закінчення інтенсивної фази лікування продовжують лікування або в ДОТ – кабінеті, або під безпосереднім наглядом медичного працівника (фельдшера) дільниці.
    
ІV. Заходи догляду та підтримки
Стаціонарних ліжок у районі не має через відсутність протитуберкульозного диспансеру.


Робота щодо виконання заходів програми продовжується.