Проект Програми удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у Овруцькомурайоні на 2016– 2018роки

Річний план державних закупівель  Овруцької ЦРЛ на 2015 рік зі змінами      

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік Районна лікарня с Словечне 20416027

 
   


ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

 

У К Р А Ї Н А

 

Овруцька районна державна адміністрація

Житомирської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

 

від ________________ № _____

               м. Овруч

 

Про схвалення районної Програми

профілактики внутрішньо – лікарняної

інфекції в лікувально – профілактичних

закладах Овруцького району

на 2014 – 2017 роки

 

Керуючись Законом України  «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.92 № 2801-ХІІ з наступними змінами та доповненнями:

 

1. Схвалити Районну Програму профілактики внутрішньо – лікарняної інфекції в лікувально – профілактичних закладах Овруцького району на 2014 – 2017 роки (додається).

2. Сектору охорони здоров’я райдержадміністрації подати дану Програму на затвердження до районної ради.

3. Виконавцям заходів, які зазначені в Програмі, забезпечити виконання зазначених заходів в межах  наявних асигнувань та інформувати сектор охорони здоров'я райдержадміністрації до 20 грудня для подальшого узагальнення та інформування голови райдержадміністрації до 25 грудня щороку.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату райдержадміністрації Бібка А.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                          В.Ф.Бортнік

Районна Програма

профілактики внутрішньо – лікарняної інфекції в лікувально – профілактичних закладах Овруцького району

на 2014 – 2017 роки

 

 

 

м. Овруч

 

1.Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розробки Програми

Райдержадміністрація

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України  від 24.02.1994 року № 4004 "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ЗУ від 05.06.2003 року N913-IV«Про внесення зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", ЗУ „Про державні цільові програми" та Постанова Верховної Ради України від 12.01.2006 № 3339-IV"Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби, заходи щодо її зниження ", Указ Президента України від 14 лютого 2006 року №132/2006 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2006 року "Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобам"

3.

Розробник Програми

Сектор  охорони здоров’я райдержадміністрації

 

4.

Співрозробники Програми

Овруцька центральна районна лікарня,

Районна лікарня с. Словечне 

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Овруцька ЦРЛ , РЛ с. Словечне, КУ «Центр ПМСД»

6.

Учасники Програми

Районна рада, райдержадміністрація, фінансове управління райдержадміністрації, Овруцька ЦРЛ, РЛ с. Словечне, КУ «Центр ПМСД»

7.

Термін реалізації Програми

2014-2017 роки

 

8.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет,

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У межах фінансових можливостей

9.1.

У  тому числі бюджетних коштів

у межах поточного фінансування

- з них коштів районного бюджету

4 195 806

 

 

1.     Загальна частина

            

Внутрішньо – лікарняні інфекційні хвороби, пов'язані з наданням медичної допомоги, які поступаються лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням, до цього часу залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Високий рівень цієї захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов'язане з ростом стійкості збудників внутрішньо лікарняних інфекцій до дії протимікробних препаратів (антибіотиків, антисептиків та дезінфектантів), відсутністю ефективної системи контролю за інфекціями. Ризик захворювання на внутрішньо – лікарняні інфекції поширюються як на пацієнтів так і працівників закладів охорони здоров'я, а також відвідувачів. Рівень захворюваності на ці інфекції у розвинених країнах світу досягає до 44%. За визначенням ВООЗ кожний десятий пацієнт інфікується збудниками внутрішньо– лікарняних інфекцій.

За останні роки в Україні, враховуючи незадовільний стан матеріально-технічного, лабораторного і медикаментозного забезпечення закладів охорони здоров'я, недосконалістю існуючої нормативно-правової бази щодо здійснення заходів профілактики та системи епідемічного нагляду, офіційно реєструється лише до чотирьох тисяч випадків внутрішньо – лікарняних інфекцій щороку, а розрахункова кількість складає більше ніж 350 тисяч хворих.

Фахівці державної санітарно-епідеміологічної служби та керівники лікувально-профілактичних установ на місцях, наголошують на відсутності нормативно-правових документів, що відповідають сучасним вимогам розвитку медичної науки з питань епідеміологічного нагляду за внутрішньо лікарняними інфекціями та заходів боротьби з ними, а також правил вибору дезінфекційних засобів та режимів їхнього застосування, визначення адекватних заходів безпеки персоналу при виконанні дезінфекційних робіт, а також незадовільний стан матеріально-технічного, лабораторного та медикаментозного забезпечення.

Для ефективної боротьби з внутрішньо – лікарняними інфекційними захворюваннями необхідно мати чіткі правила моніторингу за інфекціями та поширенням стійкості їх збудників до протимікробних препаратів, здійснення дезінфекційних заходів, а також системний підхід, що передбачено у запропонованій програмі, здійснення контролю за поширенням внутрішньо – лікарняних інфекцій на період до 2017 року, далі (Програма).

2. Мета і шляхи її досягнення

            Програму розроблено з метою зниження рівня інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню Овруцького району за рахунок вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів, а також впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за внутрішньо – лікарняними інфекціями, покращення забезпеченості ЛПЗ сучасними засобами дезінфекції, обладнанням для стерилізації та своєчасної діагностики інфекцій, що сприятиме ефективності лікування.

Прийняття запропонованої Програми має на меті забезпечення безпечності медичних послуг, що надаються населенню шляхом:
         - забезпечення створення ефективної системи моніторингу  поширення   внутрішньо-лікарняних  інфекційних захворювань;

- удосконалення системи епідеміологічного нагляду за внутрішньо лікарняними інфекціями та моніторингу за формуванням стійкості їх збудників до протимікробних препаратів;

- підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення контролю за поширенням  внутрішньо-лікарняних інфекцій  за навчальними  програмами до –і післядипломної підготовки лікарів, середніх медпрацівників;

- зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;       

- дотримання протиепідемічного режиму шляхом забезпечення сучасним обладнанням та засобами дезінфекції;  

визначення пріоритетних    напрямків фінансування та першочергового забезпечення необхідним обладнанням, засобами та реактивами; 

-  створення умов для доступності   гарантовано безпечної спеціалізованої медичної допомоги населенню району; 

-   здійснення моніторингу  спалахів внутрішньо-лікарняних   інфекційних захворювань, розроблення науково – обґрунтованого  комплексу заходів для локалізації і ліквідації причин виникнення таких захворювань.

3. Завдання і заходи Програми

У рамках зазначених напрямів передбачено виконання завдань і здійснення заходів, прогнозні обсяги та джерела фінансування, які наведені у додатках до цієї Програми.

4. Фінансування Програми

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків, які передбачаються у Державному бюджеті України головним розпорядником коштів – виконавцям  Програми, за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, що не заборонені законодавством.

5. Очікувані результати

         Прийняття районної Програми профілактики внутрішньо – лікарняних інфекцій в лікувально – профілактичних закладах Овруцького району на 2014 – 2017 роки дасть можливість знизити рівень захворювань, інвалідність та смертність населення, пов'язаних з цими інфекціями, а також забезпечить безпечність надання медичних послуг.

Виконання Програми спрямоване на:

         - координацію дій органів державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, громадськості, засобів масової інформації у сфері здійснення контролю за поширенням внутрішньо – лікарняних інфекцій;

         - впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інших небезпечних інфекцій;

         -  розробку та впровадження в практику системи охорони здоров’я району ефективного епідеміологічного нагляду за внутрішньо – лікарняними інфекціями та заходів боротьби з ними;

         -  розробку та впровадження в закладах охорони здоров’я району системи моніторингу поширення збудників внутрішньо – лікарняних інфекцій до дії протимікробних препаратів;

         - удосконалення критеріїв раціонального використання протимікробних препаратів;

         -  впровадження новітніх технологій, методів та режимів дезінфекції в практику роботи закладів охорони здоров’я району;

Забезпечення закладів охорони здоров’я сучасним діагностичним обладнанням мікробіологічних лабораторій, засобами дезінфекції та стерилізаційним обладнанням;

         - удосконалення критеріїв оцінювання застосування дезінфекційних засобів;

         - підвищення рівня захисту медичного персоналу та пацієнтів від дії шкідливих факторів під час проведення дезінфекційних заходів;

         - забезпечення виконання нормативних документів, які спрямовані на забезпечення сучасних потреб дезінфектології.

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Безпосереднім виконавцем Програми є лікувально – профілактичні заклади охорони здоров’я району.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

Координація по виконанню Програми покладається на сектор охорони здоров’я райдержадміністрації.

Відповідно до п.2 розділу 6 Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм соціально-економічного розвитку області, сектор охорони здоров'я райдержадміністрації  щороку до 25 грудня надає узагальнену інформацію про стан та результати  виконання Програми голові райдержадміністрації.

 

Додаток 1

 

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної Програми профілактики внутрішньо – лікарняних інфекцій

в лікувально – профілактичних закладах Овруцького району

на 2014-2017 роки

 

 

№п/п

Заходи

Термін  виконання

Виконавець

Примітка

                       1. Організаційно-методична робота

1.

Забезпечити повноцінну роботу комісій з інфекційного контролю в ЛПЗ району

Постійно  

Заступник головного лікаря по ЛПР

 

2.

Забезпечити виконання медичним персоналом  наказу МОЗ України від 10.05.2007 року № 234 «Про організацію  профілактики  внутршіньо – лікарняних  інфекцій в акушерських  стаціонарах»; наказу  МОЗ  України від 04.04.08 року №181 «Про затвердження  методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд  за інфекціями  області хірургічного втручання та їх профілактика»; наказу МОЗ України  від 04.04.12 року №236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами резистентними до дії антимікробних препаратів»

Постійно

Головний лікар Овруцької ЦРЛ, РЛ с. Словечне

 

3.

Контроль за виконанням  медперсоналом ЛПЗ району епідемічно-безпечних алгоритмів виконання процедур та маніпуляцій  у відповідності до наявних  умов  у  відділеннях районних лікарень, закладах ПМСД  та діючих  нормативних наказів

Постійно

Члени комісії інфекційного контролю

 

4.

Контроль щодо ведення журналів та карт  «Активного епіднагляду за інфекцією в області хірургічного втручання»  у відділеннях  акушерсько-гінекологічного профілю та відділеннях хірургічного профілю

Постійно

Члени комісії інфекційного контролю

 

5.

З метою визначення проявів епідемічного  процесу, забезпечити розрахунок фонового рівня захворюваності у відділеннях акушерсько-гінекологічного  та хірургічного профілю  ЛПЗ району

 

1 раз в 3 роки

Завідувачі відділень

 

6.

Закриття пологового відділення Овруцької ЦРЛ на планову помивку та дезінфекцію. Для роботи пологового відділення  переобладнується гінекологічне відділення ЦРЛ (умови для дотримання режиму створено)

Згідно графіку

Заступник головного лікаря по ЛПР, завідувач акушерсько –гінекологічним відділенням

 

7

Забезпечити чітку роботу ізолятора дитячого відділення Овруцької ЦРЛ згідно наказів

Постійно

Заступник головного лікаря по ЛПР, завідувач відділення, головна м/с, старша м/с відділення

 

8

Розробити та затвердити епідемічно-безпечні алгоритми на медичні  маніпуляції  та процедури, які виконують лікарі  та молодший медперсонал

Постійно

Заступники головного лікаря по ЛПР Овруцької ЦРЛ, РЛ с. Словечне, головна м/с, старші м/с відділеннь

 

9

Забезпечити обстеження вагітних, поступаючих в пологове  відділення  згідно   наказу МОЗ № 234 від 10.05.07 року

 

 

Постійно

 

 

 

 

Завідувач акушерсько – гінекологічним відділенням, завідувач відділення жіночої консультації

 

 

10

Контроль за прийомом  чергувань у відділеннях ЛПЗ району

Постійно згідно графіку

Заступник головного лікаря по ЛПР Овруцької ЦРЛ, РЛ с. Словечне, головні м/с

 

11

Забезпечити ведення  мікробіологічного моніторингу в хірургічному, травматологічному, пологовому, гінекологічному відділеннях, операційних, перев’язувальних ЛПЗ району

Постійно

Заступник головного лікаря по ЛПР Овруцької ЦРЛ, РЛ с. Словечне, головні м/с, старші медичні сестри

 

12

Забезпечити  регулярність  контролю  бактеріологічного дослідження змивів  в пологовому, хірургічному, дитячому, інфекційному відділеннях, операційних, перев’язувальних та інше.

Контролювати забір змивів та дослідження на  стерильність тільки з епідемічно значущих об»єктів

Періодично згідно наказів

Заступник головного лікаря по ЛПР Овруцької ЦРЛ, РЛ с. Словечне, головні м/с,

бак. Лабораторія, Держсанепідслужба

 

13

Проводити  засідання Ради старших м/с з висвітленням питань виконання режимних наказів та профілактиці ВЛІ

Згідно плану

Головні медичні сестри ЛПЗ району

 

14

Розглядати дані  мікробіологічного  моніторингу і  доводити до відома всіх співробітників стаціонару

 

Щомісячно

Головні медичні сестри ЛПЗ району

 

15

В  баклабораторії  використовувати  стандартизовані методи  визначення  антибіотико-резистентності, проведення  систематичного аналізу  поширення штамів, резистентності до дії антибіотиків, етіологічної  структури інфекцій і рівнів резистентності збудників хвороб

Постійно

Завідувач баклабораторією

 

16

Забезпечити  внутрішній контроль   за епідемічно-значущими об’єктами довкілля, дослідження  матеріалів та інструментарія на стерильність не рідше 1 разу на місяць згідно переліку епідемічно-значущих об’єктів

Постійно

Завідувач бак лабораторією,

головні м/с, старші м/с відділень ЛПЗ

 

17

Організувати  контроль  якості виконання процедур відбору, зберігання  та транспортування  біологічного матеріалу

Постійно

Завідувач бак лабораторією,

головні м/с, старші м/с відділень ЛПЗ

 

18

Інформувати  співробітників  стаціонару про наявність виділених госпітальних штамів  мікроорганізмів та їх  резистентність  до антимікробних препаратів

Постійно

Завідувач бак лабораторією,

головні м/с, старші м/с відділень ЛПЗ

 

19

Проводити розрахунки  потреби дезінфекційними та антисептичними засобами

Постійно

Головна м/с, старші м/с ЛПЗ

 

20

Забезпечити активне виявлення, облік, реєстрацію  епідемічних діагнозів, ВЛІ в пологовому, хірургічному, травматологічному, гінекологічному відділеннях та інших ЛПЗ району, де виконуються медичні маніпуляції, та своєчасне оперативне інформування про них на відповідних рівнях

Постійно

Члени КІК, головні лікарі ЛПЗ району

 

21.

Проведення навчання і контролю рівня знань медичного персоналу щодо питань профілактики ВЛІ

Згідно планів занять

Головні лікарі ЛПЗ району

 

22.

Забезпечити проходження періодичних  медичних оглядів працівниками акушерських відділень відповідно до вимог наказу МОЗ  України від 10.05.2007 року №234 «Про організацію профілактики ВЛІ в акушерських стаціонарах», працівниками інших відділень згідно вимог розділу 14 наказу МОЗ України  від 23.07.2002 року №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких  пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»

 

Згідно графіку медоглядів

Головні лікарі  ЛПЗ району

 

23.

З метою покращення якості відомчого контролю з метою профілактики ВЛІ ввести в штатний розпис посаду лікаря епідеміолога Овруцької ЦРЛ

2016

Головний лікар ЦРЛ

 

П. Комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів профілактики ВЛІ

1.

Проведення епідеміологічного спостереження за ВЛІ:

Протягом року

Завідувачі відділень

 

1.1

Виявлення, облік, реєстрація всіх випадків ІОХВ серед хірургічних хворих та всіх випадків ВЛІ в породіль, новонароджених та персоналу акушерського стаціонару

Протягом року

Завідувачі відділень

 

1.2

Визначення та  реєстрація факторів ризику виникнення ІОХВ та ВЛІ

Протягом року

Завідувачі відділень

 

1.3

Визначення  фонового рівня захворюваності на ІОХВ та ВЛІ

1 раз в 3 роки

Завідувачі відділень, лікарі

 

1.4

Аналіз епідемічної ситуації в пологових відділеннях та відділеннях хірургічного профілю

 

Постійно

Члени КІК

 

2

У відділеннях хірургічного та акушерсько-гінекологічного профілів  проводити бактеріологічне дослідження будь-якого  виділення з хірургічної рани  підозрілої на наявність інфекції. Результат аналізувати на засіданнях КІК

Постійно

Завідувачі відділень, лікарі-хірурги

 

3.

Забезпечити призначення антибіотикопрофілактики при проведенні оперативних втручань згідно «Клінічного протоколу  антибіотикопрофілактики в хірургічних, травматологічних та акушерсько-гінекологічних відділеннях», затвердженого наказом МОЗ України від 29.08.08 №502

Постійно

Лікарі відділень хірургічного та акушерсько – гінекологічного профілю

 

4

Щорічно  затверджувати перелік епідемічно значимих об’єктів внутрішнього середовища стаціонару, які підлягають постійному мікробіологічному  дослідженню

1 раз на рік

Завідувачі відділень

 

5

Здійснювати відомчий бакконтроль дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ.

Розглядати на засіданні КІК дані мікробіологічного моніторингу

Раз на місяць

Лікар-бактеріолог,

члени КІК

 

6

Проводити аналіз історій хвороб в хірургічному, гінекологічному та інших відділеннях хірургічного профілю з метою виявлення ІОХВ

1 раз на квартал

Завідувачі відділень

 

 

 

7

Дотримуватись системи ізоляції хворих з проявами гнійної інфекції від інших хворих

 

Протягом року

Завідувачі відділень

 

8

Проводити контроль за:

 

 

 

8.1

Проведенням дезінфекції та  перед стерилізаційного очищення медичного  інструментарію

Постійно

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

8.2

Проведенням контролю якості перед стерилізаційного очищення  і контролю якості процесу стерилізації в ЦСВ та облік стерилізації

Постійно

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

8.3

Організацією та проведенням очищення та  дезінфекції поверхонь при проведенні поточних та генеральних прибирань відповідно  до графіка. Ведення журналів генерального  прибирання та облік роботи  бактерицидних опромінювачів

Постійно

Головні м/с, старші м/с

 

8.4

Проведенням дезінфекції кувезів, наркозно-дихальних апаратів  тощо, наявність  інструкцій з експлуатації  відповідного обладнання

Постійно

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

8.5

Дотриманням  медперсоналом  ЛПЗ району вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів

 

Постійно

Головні лікарі,

члени КІК

 

9

Проводити збір, зберігання, утилізацію  використаних витратних  матеріалів, біологічних відходів згідно  чинними нормативними  актами

Постійно

Головні лікарі

Ш. Навчання і контроль знань медичного персоналу з питань профілактики ВЛІ

1

Проводити диференційований залік перевірки знань медперсоналу з питань інфекційного контролю та профілактики ВЛІ

1 раз на рік

Головні лікарі, комісія

 

2

Проводити науково-практичні конференції та семінари, конференцію з питань інфекційного  контролю, інфекційної  безпеки та профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в ЛПЗ

 

Згідно плану

Головні лікарі,

головні,

старші м/с

 

3

Проводити практичні заняття з медперсоналом  на робочих місцях з відпрацюванням техніки виконання:

Постійно згідно планів занять у відділеннях

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

3.1

Гігієнічної та хірургічної обробки рук медперсоналу

 

Постійно згідно планів занять у відділеннях

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

3.2

Підготовки  хворого до операції

Постійно згідно планів занять у відділеннях

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

3.3

Накривання стерильного стола

Постійно згідно планів занять у відділеннях

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

3.4

Одягання стерильного халата і рукавичок операційною медсестрою на себе і на хірурга

Постійно згідно планів занять у відділеннях

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

3.5

Правила забору крові у пацієнта для біологічних досліджень та транспортування у лабораторію

Постійно згідно планів занять у відділеннях

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

3.6

Правила дезінфекції та перед стерилізаційного очищення  медичного інструментарію

Постійно згідно планів занять у відділеннях

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

3.7

Епідемічно – безпечних алгоритмів виконання процедур і маніпуляцій

Постійно згідно планів занять у відділеннях

Завідувачі відділень, старші м/с, члени КІК

 

4

Проведення   санітарно-освітньої  роботи серед пацієнтів щодо профілактики ВЛІ

Постійно

Головні лікарі,

Головні м/с,

старші м/с

 

1У. Заходи щодо  профілактики ВЛІ у медичного персоналу

1

При прийомі на роботу  інформувати  медичний персонал  про фактори ризику при виконанні своїх професійних обов’язків

Постійно

Головні лікарі

 

2

Проводити  з медперсоналом інструктаж з питань профілактики ВЛІ та безпеки праці

1 раз на 6 міс.

Головні лікарі,

завідувачі відділень, старші м/с

 

3

Проводити планове обстеження  медперсоналу на наявність  HbsAg1 раз на рік

1 раз на рік

Головні лікарі,

завідувачі відділень, старші м/с

 

4

Проводити щеплення медперсоналу проти гепатиту В

Згідно календаря щеплень

Головні лікарі,

завідувачі відділень, старші м/с

 

5

Проводити планове обстеження медпрацівників відділень хірургічного профілю на носійство патогенного стафілококу

 

1 раз на кварта

Лікар-бактеріолог, старші м/с

 

6

Кожного пацієнта, незалежно від діагнозу, розглядати як потенційне джерело збудників інфекцій, в тому числі що передаються через кров

 

Постійно

Всі медпрацівники ЛПЗ району

 

7

Використовувати універсальні заходи безпеки при проведенні інвазивних процедур:

Постійно

Медичний персонал ЛПЗ району

 

7.1

Використовувати індивідуальні засоби захисту (халати, шапочки, гумові рукавички, маски, окуляри, або захисні екрани, взуття, що піддається дезінфекції) під час проведення усіх  медичних маніпуляцій, які пов»язані з контактом  з кров»ю або іншими біологічними рідинами пацієнтів

 

Постійно

Медичний персонал ЛПЗ району

 

7.2

Дотримуватись правил безпеки при роботі, зборі, дезінфекції, перед стерилізаційній очистці або видаленні з відділення гострого та ріжучого медичного інструментарію

Постійно

Медичний персонал ЛПЗ району

 

7.3

Дотримуватись правил і техніки миття та антисептики рук

 

Постійно

Медичний персонал ЛПЗ району

 

8

Медперсоналу  перед початком роботи одягати робочий чистий одяг/халат або костюм, взуття, що піддається дезінфекції

 

Щоденно

Медичний персонал ЛПЗ району

 

9

Будь-яке ушкодження шкіри, слизових оболонок медперсоналу, потрапляння на них  біосубстратів пацієнтів кваліфікувати як можливий контакт з  матеріалом, який містить небезпечний агент

Постійно

Медичний персонал ЛПЗ району

 

10

У випадку професійної аварії, яка мала місце під час роботи з ВІЛ-інфікованим або біоматеріалом від ВІЛ-інфікованого, проводити екстрену після контактну профілактику  згідно з чинними нормативними актами

При виникненні аварі

 

Медичний персонал ЛПЗ району

 

11

У всіх  структурних підрозділах закладів охорони здоров’я району вести форму облікової звітності № 108-о «Журнал реєстрації аварій  при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом», затверджену  наказом МОЗ України  від 20.11.2013 р. № 955

Постійно

Завідуючі структурних підрозділів

 

12

Забезпечити проходження періодичних медичних оглядів працівниками пологового відділення відповідно до вимог наказу МОЗ України  від 10.05.2007 року № 234 працівниками інших відділень згідно вимог розділу 14 наказу МОЗ України  від 23.07.2002 року №280

Згідно графіка

Головні лікарі, завідуючі відділень, старші м/с

 

У. Заходи щодо забезпечення  матеріально-технічної бази

1

Забезпечити   ЛПЗ району  дезінфекційними  і антисептичними засобами, зареєстрованих в Україні та їх застосування згідно з методичними вказівками (регламентами), затвердженими  МОЗ України; дотримання вимог щодо зберігання деззасобів, ведення їх обліку та приготування робочих розчинів дезінфектантів

 

Постійно

Головні лікарі ЛПЗ району

 

2

Забезпечити операційні, перев.»язочні, пологові зали  стерильними наборами інструментарію, перев.»язочного матеріалу, гумовими рукавичками, стерильними комплектами лікарняної натільної білизни для роділь та породіль, для новонароджених, одноразових стерильних комплектів одягу  членів хірургічної бригади та іншими виробами медичного призначення

 

Постійно

Головні лікарі ЛПЗ району

 

3

Укомплектувати  згідно наказу МОЗ України №38 у  лікарні  викладки для огляду на педикульоз та проведення протипедикульозних обробок, проводити контроль за постійною наявністю в них усіх комплектуючих засобів, терміном їх придатності

 

Постійно

Головні лікарі ЛПЗ району, головна, старші м/с

 

4

Виділити приміщення для збору і сортування  використаної лікарняної білизни, забезпечити їх гумовими (поліетиленовими) мішками для білизни та захисним одягом, гумовими фартухами, рукавичками, шапочками, масками, взуттям для сортування білизни

 

Ш-й квартал 2014 р.

Головні лікарі ЛПЗ району, головні,

старші м/с

 

5

Забезпечити  ЛПЗ району на 100% обладнанням для здійснення дезінфекції (комплекти для прибирання ємкості для проведення дезінфекції,бактерицидні опромінювачі та ін..)

 

2014 р.

Головні лікарі ЛПЗ району

 

6

Забезпечити медичних працівників ЛПЗ району засобами професійної гігієни та індивідуального захисту

 

Постійно

Головні лікарі ЛПЗ району

 

7

Забезпечити  сучасним обладнанням для стерилізації та засобами для контролю стерилізації

 

2014-2015 р.р.

Головні лікарі ЛПЗ району

 

8

Провести ремонт  в терапевтичному, інфекційному, хірургічному, дитячому відділеннях, гарячому цеху харчоблоку та завершити ремонт в гінекологічному, травматологічному відділеннях Овруцької ЦРЛ

 

Ш-1У кв. 2014 р.

Головні лікарі ЛПЗ району

 

9

Придбати холодильники в аптеку  для зберігання імунологічних препаратів; у дитяче відділення – для зберігання молочних  суміші 

1У кв. 2014 р.

Головний лікар Овруцької ЦРЛ

 

10

 Придбати та встановити системні вентиляційні пристрої над плитами в гарячому цеху харчоблоку

2014

Головний лікар

 

 

 

 

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації                                                                                                                                                    А.В.Бібко

Додаток 2

 

Примірний розрахунок фінансових ресурсів на виконання районної Програми профілактики внутрішньо – лікарняних інфекцій по Овруцькій ЦРЛ на 2015 – 2017 роки

 

1.     Засоби для контролю стерилізації: 3 тис. 960 грн.

Засоби для хімічного тесту:

ІКПС-180 С №1000 – 10 уп.                               – 990  грн.

ІКПС-132 С №1000 – 20 уп.                               – 1980  грн.

ІКПС-120 С №1000 – 5 уп.                                 – 990  грн.

 

2.     Протимікробні препарати: 350 тис.грн.

Дезінфектанти хлорвмісні – 255 кг                   - 100 тис.грн.

Дезінфектанти нехлорвмісні – 394 л                 - 150 тис.грн.

Антисептики – 454 л                                           - 100 тис.грн.

 

3.     Витратні матеріали: 179 тис.600 грн.

Засоби  професійної гігієни – 121 тис.                                   – 200 грн.

Рукавички латексні нестерильні №100 – 500 уп.                  – 25  тис.грн.

Рукавички латексні оглядові стерильні 50 пар  - 220 уп.     – 35  тис.грн.

Рукавички латексні  хірургіч. стерильні 50 пар – 160 уп.    – 35  тис. грн.

Маски марлеві 4-ох шарові – 500 шт.                                     – 2 тис.грн.

Маска євро стандарт із захисним екраном – 10 шт.              – 500   грн.

Захисні  окуляри – 50 шт.                                                         – 1600   грн.

Мило антисептичне 0,5 л – 250 фл                                          - 13 тис.750 грн.

Одноразові рушники № 2 – 500 уп.                                         – 3 тис.850 грн.

Захисний одяг:

Стерильні хірургічні набори  -  500 шт.                                   – 23  тис.грн.

Стерильні акушерські набори – 300 шт.                                  – 12  тис.грн.

Набір для Кесаревого розтину – 50 шт.                                   – 8  тис. грн.

Одноразові халати – 500 шт.                                                     – 13 тис.грн.

Бахали одноразові – 1000 пар                                                   - 1 тис.500 грн.

Набір для  відвідування нестерильний – 400 шт.                    – 5 тис. 400 грн.

 

Обладнання для здійснення дезінфекції – 46 тис.60 грн.

Комплект для прибирання – 4 шт.                                            – 16  тис. грн.

Диспансери для одноразових рушників – 20 шт.                    – 3  тис. грн.

Диспансери для антисептики – 20 шт.                                     – 2  тис.200 грн.

Диспансери для мила – 20 шт.                                                  – 2  тис.200 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 3 л – 20 шт                    - 3 тис.800 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 5 л – 10 шт.                   – 5  тис.700 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 10 л – 5 шт.                   – 4  тис.400 грн.

Бактерицидні опромінювані ОБН 75 – 5 шт.                          – 3  тис.60 грн.

 

Продовження додатку 2

 

Бактерицидні опромінювані ОБН 150 – 5 шт.                        – 5  тис.700 грн.

 

 

Коробки  стерилізаційні (бікси)   -  13 тис.300 грн.

КФК – 3 без фільтра – 10 шт.                                                – 3200 грн.

КФК – 6 без фільтра – 10 шт.                                                – 4  тис.грн.

КФК – 9 без фільтра – 5 шт.                                                  – 2600  грн.

КФК – 12 без фільтра – 5 шт.                                                – 3 тис.500 грн.    

 

Заступник голови – керівник

       апарату адміністрації                                                                            А.В.Бібко

Додаток 3

 

Примірний розрахунок фінансових ресурсів на виконання районної Програми профілактики внутрішньо – лікарняних інфекцій по РЛ с. Словечне на 2015 – 2017 роки

1.     Засоби для контролю стерилізації: 2 тис. 376 грн.

Засоби для хімічного тесту:

ІКПС-180 С №1000 – 10 уп.                               - 990 грн.

ІКПС-132 С №1000 – 10 уп.                               - 990 грн.

ІКПС-120 С №1000 – 2 уп.                                 - 396 грн. 

2. Протимікробні препарати: 231 тис.435грн.

Дезінфектанти хлорвмісні – 200 кг                   -  78 тис.400грн.

Дезінфектанти нехлорвмісні – 255 л                 -  97 тис.155грн.

Антисептики – 454 л                                           - 55 тис.880грн.

3. Витратні матеріали: 95 тис.620 грн.

Засоби  професійної гігієни                                                     – 60 тис.600 грн.

Рукавички латексні нестерильні №100 – 250 уп.                  – 12  тис.500грн.

Рукавички латексні оглядові стерильні 50 пар-120 уп.        – 19 тис.080грн.

Рукавички латексні  хірургічні стерильні 50 пар–100 уп.    – 21 тис.900грн.

Маски марлеві 4-ох шарові – 500 шт.                                     – 2  тис.грн.

Маска євро стандарт із захисним екраном – 10 шт               - 500 грн.

Захисні  окуляри – 20 шт.                                                         – 640   грн.

Мило антисептичне 0,5 л – 250 фл                                          - 13 тис.750 грн.

Одноразові рушники № 2 – 500 уп.                                         – 3  тис.850 грн.

Захисний одяг:

Стерильні хірургічні набори  -  200 шт.                                   – 9  тис.200грн.

Продовження додатку 3

Стерильні акушерські набори – 50 шт.                                    – 12  тис.грн.

Одноразові халати – 250 шт.                                                 – 6 тис.500грн.

Бахали одноразові – 500 пар                                                 - 1  тис.грн.

Набір для  відвідування нестерильний – 200 шт.                – 2  тис.700 грн.

Обладнання для здійснення дезінфекції – 43 тис.460 грн.

Комплект для прибирання – 4 шт.                                        – 16  тис. грн.

Диспансери для одноразових рушників – 10 шт.                – 1  тис. 500грн.

Диспансери для антисептики – 10 шт.                                 – 1  тис.100 грн.

Диспансери для мила – 20 шт.                                              – 2  тис.200 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 3 л – 20 шт                - 3 тис.800 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 5 л – 10 шт.               – 5  тис.700 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 10 л – 5 шт.               – 4  тис.400 грн.

Бактерицидні опромінювані ОБН 75 – 5 шт.                     – 3  тис.60 грн.

Бактерицидні опромінювані ОБН 150 – 5 шт.                   – 5  тис.700 грн.

Коробки  стерилізаційні (бікси)    3 тис.600 грн.

КФК – 3 без фільтра – 5 шт.                                                – 1 тис.600 грн.

КФК – 6 без фільтра – 5 шт.                                                 – 2  тис.грн.

 

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації                                                                                 А.В.Бібко

 

 

Додаток 4

 

Примірний розрахунок фінансових ресурсів на виконання районної Програми профілактики внутрішньо – лікарняних інфекцій по Центру ПМСД на 2015 – 2017 роки

 

1. Протимікробні препарати: 350 тис.грн.

Дезінфектанти хлорвмісні:

- неохлор 1296 літрів                                           - 51840 грн.

- соліклор 12б (по 300 таб)                                 - 2808 грн.

Антисептики –  неостеріл 474 л                         - 85320 грн.

 

3. Витратні матеріали: 179 тис.600 грн.

Рукавички латексні нестерильні №200 – 370 уп.                  – 18500 грн.

Рукавички латексні оглядові стерильні 50 пар  - 79 уп.       – 12568  грн.

Маски марлеві 4-ох шарові – 160 шт.                                     – 640 грн.

Мило антисептичне 0,5 л – 160 фл                                          - 8800 грн.

Одноразові рушники № 2 – 950 уп.                                         – 7315 грн.

 

Обладнання для здійснення дезінфекції – 46 тис.60 грн.

Диспансери для одноразових рушників – 79 шт.                   – 11850 грн.

Диспансери для антисептиків – 79 шт.                                    – 8690 грн.

Диспансери для мила – 79 шт.                                                  – 8690 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 3 л – 158 шт                  - 30020 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 5 л – 79 шт.                   – 45030 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 10 л – 79 шт.                 – 69520 грн.

 

 

 

 

Заступник голови – керівник

апарату  адміністрації                                                                          А.В.Бібко

 

Додаток 5

 

Ресурсне забезпечення районної програми профілактики внутрішньо – лікарняної інфекції в лікувально – профілактичних закладах Овруцького району на 2014 – 2017 роки

 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

( грн.)

По роках

Всього витрат на виконання Програми (грн.)

2014

2015

2016

2017

Обсяг ресурсів всього, у тому числі по ЛПЗ району:

 

 

 

 

 

Овруцька ЦРЛ

У межах поточного фінансування

592 920

592 920

592 920

1 778 760

РЛ с. Словечне

У межах поточного фінансування

444 091

444 091

444 091

1 332 273

КУ «ЦПМСД»

У межах поточного фінансування

361 591

361 591

361 591

1 084 773

Районний бюджет

У межах поточного фінансування

1 398 602

1 398 602

1 398 602

4 195 806

 

 

 

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації                                                                                                                                                  А.В.Бібко

 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                               

Розпорядження голови

райдержадміністрації

«  26  » квітня 2012  № 97

 

 

План заходів

щодо забезпечення проведення місячника донорства в районі та розвитку донорської служби

 

№ з/п

 

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Активізувати проведення роз’яснювальної роботи серед співробітників служб, підприємств, організацій, установ, учнівської та студентської молоді з питань донорства крові

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації,

Товариство Червоного Хреста,

Овруцька ЦРЛ,

РЛ с. Словечне,

ПТУ – 35,

виконкоми міської та сільських рад

 

постійно

2.

Забезпечити формування та розвиток волонтерського руху щодо участі у донорському русі у всіх навчальних закладах району

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,

відділ освіти райдержадміністрації,

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді райдержадміністрації,

ПТУ – 35

 

постійно

3.

Включити до плану роботи проведення 14 червня заходів щодо святкування дня Донора із врученням нагород почесним Донорам, медикам – донорам, донорам – студентам

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Овруч ЦРЛ,

Словечне РЛ,

ПТУ – 35,

Товариство Червоного Хреста

 

Червень 2012

4.

Забезпечення відділення трансфузіології крові Овруцької ЦРЛ необхідними матеріалами (гемоконами) для забору, зберігання та транспортування крові

Овруцька ЦРЛ

 

 

 

 

постійно

5.

Провести дні «відкритих дверей» у відділенні трансфузіології крові Овруцької ЦРЛ для студентів ПТУ-35, старшокласників ЗОНЗ та всіх бажаючих

Овруч ЦРЛ,

відділ освіти райдержадміністрації,

ПТУ – 35

 

Травень – червень 2012 року

6.

У навчальних закладах району ІІ – ІVза підтримки керівників організувати зустрічі старшокласників та студентів з кваліфікованими лікарями, присвячені соціально - медичним аспектам донорства та провести день «Донора – студента»

 

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації,

Овруцька ЦРЛ,

ПТУ - 35

Травень – червень 2012 року

7.

Залучати до безоплатного донорства працівників районних організацій, підприємств, відділів та управлінь райдержадміністрації, профспілкових комітетів, приватних підприємств

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад,

Овруцька ЦРЛ,

РЛ с. Словечне,

РВ УМВС,

РВГУ МНС, СБУ,

редакція газети «Зоря», Товариство Червоного Хреста

 

постійно

8.

13 червня та 19 вересня 2012 року забезпечити явку всіх бажаючих донорів до відділення трансфузіології крові Овруцької ЦРЛ, де, згідно графіка виїзду по області, буде працювати виїзна бригада обласного центру крові

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкоми міської та селищних рад,

РВ УМВС,

РВГУ МНС, СБУ,

редакція газети «Зоря», Товариство Червоного Хреста

 

13 червня 2012 року

 

 

19 вересня 2012 року

9.

Забезпечити виконання плану комплектування в районі донорських кадрів згідно додатку до розпорядження голови ОДА №129 від 23.04.09 на 2012 рік

 

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,

Овруцька ЦРЛ,

РЛ с. Словечне

постійно

10.

Забезпечити висвітлення у ЗМІ району матеріалів, що сприяють інформованості населення про соціально-медичні аспекти донорства, інфекційну безпеку крові, проблеми транс фузійної медицини, участь у місячнику донорства, присвяченого дню Донора крові, а також  інформацію про активну діяльність волонтерської служби в районі

 

Редакція районної газети «Зоря»,

Овруцька ЦРЛ,

відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

постійно


Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 08.06.2012 № 121

Про проведення профілактичного флюорографічного обстеження населення Овруцького району пересувними  флюорографами

Житомирського ОПТД в 2012р.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 25.06.2012 № 131

Про схвалення Програми щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в районі на 2012-2015 роки

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 28.02.2013 № 36

Про схвалення районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки

 

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 29.05.2013 № 101

 

Про проведення профілактичного флюорографічного обстеження населення  Овруцького району пересувними флюорографами Житомирського ОПТД в 2013 році

Розпорядження голови районної державної адміністрації

                                                                                             від 04.09.2013 № 164

Про затвердження Плану заходів щодо охорони материнства та дитинства в Овруцькому районі на 2013 – 2014 роки

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

                                                                                                                           від 09.07.2013  №  130

Про  заходи щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

 

 

Протокол №2

Засідання робочої групи (штабу) з впровадження заходів стосовно реалізації пілотного проекту щодо впровадження цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

 

Річний план  закупівель на 2014 рік Овруцької центральної районної лікарні,  01991837