Інформація про хід виконання Овруцькою райдержадміністрацією Плану заходів з реалізації у 2017 році

Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки,

затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації 03.03.2017 року № 81 «Про оздоровлення і відпочинок дітей у 2017 році»

 у вересні місяці 2017 року

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Хід виконання Плану в поточному місяці

 
 

1

2

3

4

 

1

Перевірити стан готовності позаміських дитячих закладів оздоровлення і відпочинку області

До 20 травня

-

 

2

Забезпечити роботу обласного, міських, районних штабів з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення дітей

Квітень-серпень

Затверджено районний штаб з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення дітей

 

3

Проводити планові  та позапланові перевірки дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та санітарної  безпеки закладами оздоровлення і відпочинку

Травень-серпень

-

 

4

Передбачити кошти для організації оздоровлення і відпочинку дітей,  які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

До 1 червня

На оздоровлення дітей з районного бюджету виділено 220 тис.грн. та заплановано виділити близько 300 тис. грн. з бюджетів міської та сільських рад

 

5

Охопити у 2017 році оздоровленням і відпочинком за бюджетні кошти  не менше ніж 18000 дітей шкільного віку

Червень-  серпень

-

 

6

Забезпечувати оздоровлення і відпочинок не менш ніж 40 тисяч дітей області

Протягом року

-           

 

7

Забезпечити в першочерговому порядку оздоровлення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей

Червень-  серпень

Станом на 01.09.2017 року в районі оздоровлено    472 дитини, в т.ч.:

-          дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 23;

-          дітей з малозабезпечених сімей - 16;

-          дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій - 10;

-          дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи - 295;

-          дітей-інвалідів - 9;

-          дітей, які перебувають на диспансерному обліку - 73;

-          обдарованих дітей - 14;

-          відмінників навчання - 5;

-          дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції - 2;

-          дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи - 2;

-          дітей з багатодітних сімей - 23

 

8

Організувати відпочинок та оздоровлення дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює

 

Протягом року

-

 

9

Сформувати мережу пришкільних таборів відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечивши збільшення кількості таких закладів

До 15 травня

-

 

10

Забезпечити роботу мовних таборів (шкіл) на базі і в форматі пришкільних таборів відпочинку

Червень

На базі 27 загальноосвітніх навчальних закладів для 800 учнів було забезпечено роботу мовних таборів

 

11

Забезпечити дотримання у таборах оздоровлення та відпочинку санітарних вимог і норм продуктів харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 (із змінами)

На весь період роботи закладів

-

 

12

Визначити пріоритетом у виховній роботі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку проведення заходів, спрямованих на утвердження національно-патріотичної свідомості дітей

На весь період роботи закладів

-

 

13

Залучати до проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей громадські організації, учасників бойових дій

На весь період роботи  закладів

-

 

14

Забезпечити роботу мобільних консультативних пунктів з метою попередження та профілактики негативних явищ, формування здорового способу життя  в дитячих оздоровчих закладах області

Червень-серпень

-

 

15

Проводити в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку культурно-мистецькі заходи

Червень-серпень

-

 

16

Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчі табори та санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією

Червень-серпень

-

 

17

За необхідності, надавати невідкладну стаціонарну та спеціалізовану медичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах області дітям, які перебувають на оздоровленні

На весь період роботи закладів

-

 

18

Забезпечити укомплектування дитячих закладів оздоровлення і відпочинку медичними кадрами, організувати проходження медичного огляду працівниками закладів

 

До 1 червня

-

 

              Заступник голови адміністрації                                              В.М.Пальоний         

        

Інформація щодо кількості охоплених оздоровленням та відпочинком дітей-переселенців в районі станом на 05.10.2017 року.

Всього кількість дітей-переселенців в районі віком від 7 до 17 років

З них кількість дітей, які потребують оздоровлення

З них кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з урахуванням тих, хто на даний час перебуває в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

всього

пільгових категорій

на території району

за межами району

на території району

за межами району

20

18

-

2

-

2

 

ЗВІТ
про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у
2017 роців Овруцькому районі

Подають

Терміни подання

 

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації -
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - Міністерству соціальної політики України,
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі

Міністерство соціальної політики України -
Державній службі статистики України зведену інформацію по Україні

 
не пізніше 10 вересня
не пізніше 10 лютого

 

не пізніше 20 вересня
не пізніше 20 лютого

 
 
не пізніше 01 жовтня
не пізніше 01 березня

Форма N 2-ОБК
(два рази на рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
_____________ 20__
N _________

за погодженням з Державною службою статистики України

Респондент:
Найменування            Овруцька районна державна адміністрація
Місцезнаходження  11101. Житомирська область, м.Овруч, ул.Т.Шевченка, буд.31
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

 

I. Загальна сума використаних бюджетних коштів станом на 1 вересня 2017 р. - 277100 грн.

 

 

Показники

N рядка

Усього

У тому числі

на підготовку

на проведення

усього

у тому числі на зміцнення матеріально-
технічної бази закладів

усього

у тому числі

оздоровлення

відпо
чинку

А

Б

1

2

3

4

5

6

Сума використаних бюджетних коштів - усього

01

 277100,0

 

 

277100,0

 

277100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

кошти Державного бюджету України

02

 

 

 

 

 

 

кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя

03

 

 

 

 

 

 

кошти бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення та районних бюджетів

04

 277100,0

 

 

277100,0

  

   277100,0

 

Довідково:
кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: на оздоровлення _-_; на відпочинок_-_ (тис. грн.)

Інші залучені кошти: на оздоровлення_-_; на відпочинок _-_ (тис. грн)

II. Дитячі заклади, які надавали послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти станом на1 вересня 2017 року

 

                   
 

 

Показники

N
рядка

Кількість закладів, які надавали послуги, одиниць

Потужність закладів, які надавали послуги, місць

Чисельність дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку, осіб

 

усього

із них влітку

усього

із них влітку

усього

із них влітку

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

 

Усього

01

 2

2

 1000

 1000

 94

94

 

     із них - заклади оздоровлення

02

           

 

     у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

     позаміські

03

 

 

 

 

 

 

 

     санаторного типу

04

 

 

 

 

 

 

 

     дитячі центри

05

 

 

 

 

 

 

 

     із них - заклади відпочинку

06

 2

2

 1000

 1000

 94

94

 

     у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

     праці і відпочинку

07

 

 

 

 

 

 

 

     з денним перебуванням

08

 

 

 

 

 

 

 

     наметові містечка

09

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, охоплених оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти, станом на1 вересня 2017 року

                   
 

 

Показники

N рядка

Чисельність дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком

Довідково:
чисельність дітей відповідної категорії станом на 01 січня

 

усього

із них влітку

 

усього

у тому числі

усього

у тому числі

 

оздоров-
ленням

відпо-
чинком

оздоров-
ленням

відпо-
чинком

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

Чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, усього

01

94

 

94

94

 

94

6346

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в інтернатних закладах

02

 

 

 

 

 

 

 

 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в різних сімейних формах виховання

03

2

 

2

2

 

2

 85

 

діти-інваліди

04

             

 

діти з багатодітних сімей

05

8

 

8

8

 

8

 1260

 

діти з малозабезпечених сімей

06

4

 

4

4

 

4

 1260

 

діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи

07

55

 

55

55

 

55

 5912

 

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

08

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків

09

             

 

діти, які перебувають на диспансерному обліку

10

 

 

 

 

 

 

 

 

талановиті та обдаровані діти

11

 15

 

15 

15 

 

15 

 43

 

бездоглядні та безпритульні діти

12

 

 

 

 

 

 

 -

 

діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села

13

 

 

 

 

 

 

 

 

діти учасників АТО

14

7

 

7

7

 

7

100

 

дітей загиблих в районі проведення АТО

15

2

 

2

2

 

2

8

 

дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

16

1

 

1

1

 

1

20

 


(місце підпису керівника та/або осіб,
відповідальних за заповнення форми звітності)


 
          

                                             М.М.Сергійчук

телефон: (04148) 4-47-50 факс:(04148) 4-47-50   електронна пошта: ovruchsms@online.ua

                       
 

 

До державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" на VI тематичну зміну "Я так думаю" 23 червня 2017 року поїдуть 2 дітей пільгових категорій району.

 

Відповідно до плану-графіку розподілу путівок на оздоровлення до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" відбуло з 29 травня поточного року троє дітей пільгових категорій району. V тематична зміна "Україна олімпійська" триватиме 21 день. Загалом у вищезазначену зміну із нашої області відповатиме 35 дітей.

ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ,

ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ В ОЗДОРОВЧОМУ

СЕЗОНІ 2017 РОКУ

 
Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, тип закладу
Місцезнаходження, телефон, адреса веб сторінки
1
Дитячий оздоровчий  заклад „Супутник” (позаміський заклад)
10000,   Житомирський район, с. Іванівка,     вул. Санаторна, №2а
 
2
Позашкільний навчально-оздоровчий заклад «Дитячо-юнацький табір «Соколятко», (позаміський заклад)
Вул. Інтернаціональна, 29 Б село Скраглівка, Бердичівський район, Житомирська область, 13343
098-799-04-36, 243-4-29-40
3
Любарський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку  „Світанок” позаміський заклад)
смт. Любар вул..Калініна.23
097-565-37-38
4
Комунальне підприємство «Чуднівський спортивно-оздоровчий табір «Корчагінець» позаміський заклад)
с. Троща Чуднівського району вул. Загребельна 4-а,
тел. 068-316-88-17
5
Сезонний дитячий  оздоровчий  заклад „Лісовий берег” (позаміський заклад)
м.Житомир, Чуднівське шоссе,1
тел. (0412) 24-19-73;
24-24-89
6
Дитячий оздоровчий заклад «Лісова казка» (санаторного типу)
 
12720, Житомирська область, Баранівський район,смт.Кам’яний Брід , вул.Довбиська,1
Тел..244-7-59-02
7
Дитячий оздоровчий заклад «Дзвіночок» (санаторного типу)
Житомирський район, с.Дениші, вул. Набережна,1
Тел..49-60-01, 49-60-05, 44-64-86
8
Комунальне підприємство дитячий оздоровчий заклад «Чайка» (позаміський заклад)
Андрушівський район,
м.Андрушівка
вул.Тітова, 42
тел. 067-411-01-31
9
Позашкільний навчально-оздоровчий заклад «Дитячо-юнацький табір „Березовий гай” (позаміський заклад)
13343,с.Скраглівка, Бердичівський район, Житомирська область,
Тел.. 096-83-30-715,
 
10
Комунальний дитячий заклад оздоровлення і відпочинку «Орлятко»
Житомирської обласної ради (позаміський заклад)
Житомирський район, с.Левків, вул.Лісова,1
Тел. 067-801-57-71
11
Дитячий заклад оздоровлення і відпочинку  ЗАТ «Український науково-практичний центр народної та нетрадиційної медицини» (санаторного типу)
м. Житомир, вул. Черняховського,
147-в
Тел..24-19-79;   24-19-94, 24-45-41
12
Християнський дитячий заклад «Благодать» (позаміський заклад)
Житомирський район, с.Зарічани, військове лісництво, квартал №5
13
Табір «Надія» благодійної організації «Карітас-Спес» (позаміський заклад)
 
Житомирський район, с.Зарічани, військове лісництво
14
Табір « Карітас-Олександрівка» благодійної організації «Карітас-Спес» (позаміський заклад)
Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Олександрівка
 
15
Позаміський дитячий заклад  відпочинку «Відкрите серце» (позаміський заклад)
Бердичівський район, с.Озадівка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

До уваги батьків! Інформація щодо оздоровлення дітей у 2016 році

Наближається літній сезон оздоровлення та відпочинку дітей в таборах Житомирської області. За повідомленням управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради у зв'язку із ситуацією, що склалася в країні, пріоритетним напрямком є оздоровлення дітей таких пільгових категорій:

·дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій;

·дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

·діти, які постраждали від надзвичайних ситуацій в Донецькій, Луганській областях, АР Крим, місті Севастополі та тимчасово проживають в Житомирській області;

·дітей, один із батьків яких загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

·дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.


Безкоштовні путівки, придбані за рахунок міського та обласного бюджетів, мають право отримати діти таких категорій:

·діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

·діти-інваліди;

·діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;

·діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

·діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

·діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків;

·діти, що перебувають на диспансерному обліку;

·талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних,всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів,фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідеридитячих громадських організацій;

·дитячі творчі колективи та спортивні команди;

·діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.


Для отримання путівки на оздоровлення необхідно звертатися у відділ  у справах сім'ї, молоді та спорту м. Овруч, вул. Т.Шевченка,31 ( каб.319).

У разі відсутності пільгової категорії батьки можуть звернутися безпосередньо до адміністрацій дитячих оздоровчих закладів
для придбання путівки за повну вартість.

 

Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» пропонує відпочинок

Оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років в дні літніх канікул (червень-серпень).

Місцезнаходження: Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 2а.
Планова завантаженість табору в літній період: 200 (двісті) дітей на зміну.
Зміна триває: 21 (двадцять один) день.
Для відпочинку дітей в дитячому оздоровчому закладі створені умови згідно санітарних та пожежних норм і вимог. Дотримуються соціальні норми і нормативи у сфері оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13.08.09 р. №2881.
Одночасно може оздоровлюватись 200 (двісті) дітей, які проживають в стаціонарних одноповерхових корпусах. У корпусах діти молодшого та середнього віку перебувають по чотири чоловіки в кімнаті, а старшого – по десять.
На території ПЗОВ «Супутник» розташовано п’ять спальних корпусів, їдальня, два павільйони для творчих гуртків, естрада, будівля лазні-сушки, футбольне поле, баскетбольний майданчик.одинадцять альтанок, три гірки.
В кожному корпусі є телевізор.
Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» забезпечений цілодобовим постачанням водою та має власну котельню яка забезпечує автономне опалення та цілодобове постачання гарячої води , що в свою чергу дає можливість приймати дітям душ в окремій будівлі в спеціально відведених для цього душових кімнатах та опалювати приміщення літом в разі холодної та сирої погоди.
Постійно проводяться культурно-масові заходи, а саме організація походів, ігрових програм, різноманітних конкурсів, спортивних змагань та проведення ярмарок. Також проводяться дискотеки, кіносеанси, запрошуються для виступів творчі театральні та циркові колективи. Кожен вечір в ПЗОВ «Супутник» проводиться дискотека. Відкриття та закриття змін в оздоровчому закладі супроводжуються святковим концертом.
Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» цілодобово охороняється спеціалізованою охоронною фірмою ТОВ «Цербер-Секюріті», яка діє на підставі ліцензії МВС України серія АВ №393299 від 24.06.08 року та стежить за дотриманням порядку в таборі, контролює і не дозволяє дітям залишати дитячий заклад оздоровлення без супроводжуючих вихователів або батьків.
Харчування дітей в оздоровчому закладі п’ятиразове, а саме сніданок, обід, полуденок, перша вечеря та друга вечеря.
Вартість путівки за 21 день відпочинку та оздоровлення в дитячому таборі становить 1760,00 грн. (Одна тисяча сімсот шістдесят грн. 00 коп.). Для дітей, батьки яких є платниками внесків до Фонду соціального страхування, доплата до вартості путівки буде становити 962,00 грн.

КП "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД "ЧАЙКА"

 Детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Чайка»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:
ДОЗСТ «ЧАЙКА» працює цілорічно і розрахований на відпочинок та оздоровлення 250 дітей за зміну. Діти проживають у дво- і тримісних комфортних кімнатах сучачного вигляду з прилеглими до них санблоками.
Спальний корпус гармонійно сполучений з іншими спорудами: столовою, фітобаром, клубом, бібліотекою, адміністративним корпусом.
До території закладу прилягає зона хвойного лісу, в якому облаштовані ігрові майданчики і споруди для активного відпочинку дітей.
Пляж ДОЗ СТ «ЧАЙКА» знаходиться на березі річки Рось за 500 м від головного корпусу.

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧА БАЗА ЗАКЛАДУ:
- кабінет фізіотерапевтичних процедур; лікувально-фізкультурний кабінет; кабінет теплолікування; масажні кабінети; фітобар;
- кабінет лікування мінеральними водами У ДОЗ СТ "ЧАЙКА" проводиться лікування захворювань слідуючих напрямків:
І. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
- гастродуоденіти хронічні гастрити
- хронічні панкреатити
- хронічні холецистохолангіти
II. ПУЛЬМОНОЛОГІЯ:
- хронічний бронхіт в стадії ремісії та неповної ремісії реконвалісцент після перенесеного запалення легенів
- група часто і довго хворіючих дітей простудними захворюванням
III. НЕВРОЛОГІЯ:
- функціональні розлади нервової системи
- залишкові явища перенесених черепно-мозкових травм
- реабілітація дітей хворих на ДЦП
IV. ОРТОПЕДІЯ
- еколіози І—II ступенів порушення постави
V. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
- гіпертрофія щитовидної залози ІІ-ПІ ступенів - дифузний віл (зоб)
-
ХАРЧУВАННЯ
У "Чайці" організоване 6-ти разове різноманітне харчування. Щоденно до столу дітей подається достатня кількість свіжих овочів, фруктів, зелені соків молочних продуктів, солодощів, тощо.

НАВЧАННЯ

Проводиться педагогами-вихователями у формі навчальних консультацій

ДОЗВІЛЛЯ
- веселі конкурси
- ігрові програми екскурсії подорожі туристичні походи
- творчі гуртки за інтересами дискотеки
- кіно
- спортивні секції
- ігрові майданчики

- стадіон
- 2 баскетбольних поля
- волейбольні площадки
- футбольні поля
- поля для міні-футболу
- тенісний корт
- бігові доріжки
- спортивний майданчик