Сектор цивільного захисту населення

Сектор

цивільного захисту населення Овруцької райдержадміністрації

11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шевченка, 31А,

каб. 415, тел. (04148) 4-24-48,

E-mail: ns_ovruch@ukr.net

Завідувач сектору  - Кобельчук Ігор Іванович

Головний спеціаліст сектору – Гримашевич Юлія Вікторівна

Основні завдання, які виконує cектор

 • участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;
 • організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
 • здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій.

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;
 • подає голові райдержадміністрації, обласному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи :

· пропозиції до проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій ;

·   пропозиції щодо включення до проектів дерпжавного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

 • здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в районі та забезпечує оперативне інформування голови районної держадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;
 • подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;
 • координує діяльність в районі органів місцевого самоврядування, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;
 • бере участь:

· у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

· у підготовці для подання голові райдержадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

· у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

· в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного захисту;

· у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

· у розробленні для подання в установленому порядку голові районної держадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

· в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

· у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності району;

· у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

·   у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

 • організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;
 • організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;
 • разом з  Овруцьким районним відділом У ДСНС України у Житомирській області
  :

·   організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

·  формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

· подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

 • перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;
 • розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;
 •  бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів;
 • готує та вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;
 • організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;
 • організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
 • готує в межах своїх повноважень для подання голові райдержадміністрації пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та координує і контролює їх здійснення;
 • здійснює у межах своїх повноважень:

· контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях та у місцях їх компактного переселення;

· контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів, для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

 • дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;
 • готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;
 • забезпечує в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;
 • організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;
 • організовує роботу районної евакуаційної комісії;
 • забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;
 • сприяє в організації переселення громадян із зон радіоактивно забруднених територій у встановленому законодавством порядку;
 • виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.